Contact

Közzétették a civil szervezetek finanszírozásának szabályzatát

Itthon > Uncategorized > Közzétették a civil szervezetek finanszírozásának szabályzatát

Május 7-én a döntéshozatal átláthatóságát biztosítva közzétették a 2005/350. számú törvény értelmében vissza nem térítendő finanszírozások szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozattervezetet, amely összeget Bihar megye költségvetéséből különítik el.

A szabályzat meghatározza azokat a területeket, elveket, eljárásokat és büntetéseket a Bihar Megyei Tanács költségvetéséből biztosítandó finanszírozások esetében, amelyeket magán- és jogi személyek igényelnek közérdekű, nonprofit projektekre. Ezek a finanszírozások kiegészítik a pályázók saját bevételeit, valamint a nekik nyújtott egyéb támogatásokat, mint például az adományokat és szponzorálásokat.

A Bihar Megyei Tanács által finanszírozható területek  a következőek: kultúra (könyvek, monográfiák, szórólapok, brosúrák, CD-k, e-könyvek kiadása, kulturális és oktatási tevékenységek stb.), sport, ifjúság, környezetvédelem, szociális-társadalmi, valamint a korrupció lehetőségének csökkentése.

A finanszírozási szerződések megkötésének alapelvei a szabad verseny, a közpénzek hatékony felhasználása, átláthatóság, egyenlő bánásmód, a kumuláció kizárása, a visszamenőleges hatály tilalma, az évenkénti gyakoriság és a társfinanszírozás. Minden pályázónak a benyújtott projekt értékének legalább 10 százalékával kell hozzájárulnia a finanszírozáshoz.

A vissza nem térítendő támogatások biztosításának a feltételei között szerepel a benyújtott projekt fontossága (a program célkitűzéseihez viszonyítva), a szervezet korábbi tapasztalatai, a kivitelezési terv egyértelműsége és realitása, valamint a várható hatás mértéke.

A szabályzat tanulmányozható a megyei önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtáblánál, a Jogi Osztálynál, valamint a www.cjbihor.ro     című saját honlapon, a Közérdekű információk/Átláthatóság/Döntéshozatal átláthatósága elnevezésű rovatnál.

Az érdekeltek az ajánlás értékű javaslatokat, ötleteket, véleményeket írásban küldhetik el a normatív jogszabályokkal kapcsolatban, a registratura@cjbihor.ro   e-mail címre, vagy a Bihar Megyei Tanács székhelyére, a megyei önkormányzat honlapján való közzétételtől számított 10 (tíz) napon belül.  

Előző Bihar megyében a szelektív hulladékgyűjtés aránya elérte a 30 százalékot

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor