Contact

Alárendelt intézményekkel foglalkozó osztály

Itthon > Szakapparátus > Alárendelt intézményekkel foglalkozó osztály

 

Az alárendelt intézmények osztályának a következő feladatai vannak: 

 1. ellenőrzi a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a szervezeti felépítés ábrájának elkészítésére és betartására, az álláskeretre vonatkoznak, a dolgozók létszámra, valamint a Bihar Megyei Tanács alárendeltségében és felügyelete alatt álló intézmények szervezeti és működési szabályzatára, és elkészíti a Bihar Megyei Tanács általi jóváhagyásához szükséges dokumentumokat; 
 2. támogatja a helyi tanácsokat az alárendelésük alatt és fennhatóságukban álló intézményeket és kereskedelmi egységeket alapítási, működési szempontból is; 
 3. ellenőrzi és központosítja az alárendelt egységek által továbbított személyi jellegű kiadások nyomon követésével kapcsolatos időszakos helyzeteket az adatok központosítása érdekében és továbbítja a Közpénzügyek Regionális Főigazgatóságához. 
 4. figyelemmel kíséri a tevékenységére vonatkozó jóváhagyott megyei tanács döntéseket és elnöki rendeleteket;  
 5. a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az alárendelt intézményvezetők számára megüresedett helyek betöltésére szervezett versenyek előkészítését, lebonyolítását és megszervezését; 
 6. elkészíti a közigazgatási iratok tervezetét az alárendelt intézmény vezetőinek, kinevezésről, módosításról, felfüggesztésről, munkaviszony megszüntetéséről, szankcionálásáról;  
 7. biztosítja a Bihar Megyei Tanács alá rendelt intézményvezetők éves / záró értékelési folyamatának lebonyolítását, a hatályos jogszabályoknak megfelelően speciális segítséget nyújt az egész értékelési folyamat során, 
 8. speciális segítséget nyújt a Bihar Megyei Tanács alá rendelt intézményvezetők munkaköri leírásainak elkészítésében, 
 9. elkészíti, módosítja és nyilvántartást vezet az intézményvezetők vezetőinek szerződéseiről, munkaszerződéseiről és szolgálati beszámolóiról, 
 10. megoldja a levelezést az alárendelt intézményekkel és az állami vállalatokkal, amelyekben Bihar megye részesedéssel rendelkezik, valamint azokkal az egyesületekkel és alapítványokkal, amelyekben Bihar megye társult / alapító tag; 
 11. pénzügyi és technikai szempontból figyelemmel kíséri az állami és magánszolgáltatók által nyújtott szociális szolgáltatások szerződéseit; 
 12. irányítja a szociális szolgáltatások létrehozását és megszervezését a megyei tanács jóváhagyásával, a meghatározott igényeknek és nehézségi helyzeteknek megfelelően, annak érdekében, hogy a megye teljes területén egyenlően tudjanak fejlődni; 
 13. elkészíti a Bihar megyei képviselők kinevezésére, módosítására, megbízatásának megszüntetésére vonatkozó tervezeteket az alárendelt intézmények igazgatóságaiban, közgyűléseiben és más irányító testületeiben, olyan közvállalkozásokban, amelyekben Bihar megye részesedéssel rendelkezik, valamint azokban az egyesületekben és alapítványokban, amelyekben Bihar megye részesedéssel rendelkezik, vagy Bihar megye társult / alapító tag, a törvénynek megfelelően; 
 14. elkészíti az alárendelt intézmények, az állami vállalkozások, amelyekben Bihar megye részt vesz, valamint azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak a szervezeti és működési szempontjaira vonatkozó tervezeteket, amelyekben Bihar megye társult / alapító tagja, mint a fent említettek, a törvénynek megfelelően; 
 15. elkészíti és továbbítja a jelentéseket az állami vállalkozások vállalatirányításáról a 109/2011 számú sürgősségi kormányrendelet alapján. 
 16. speciális segítséget nyújt az alárendelt intézményeknek az emberi erőforrás menedzsmentjével és szervezésével kapcsolatos kérdésekben. 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor