Contact

Jogi Osztály

Itthon > Szakapparátus > Jogi Osztály

 

A Jogi Osztály a megye főjegyzőjének van alárendelve , és a következő sajátos munkaköröket látja el: 

 1. biztosítja Bihar megye, a Bihar Megyei Tanács és a Bihar Megyei Tanács elnökének jogi képviseletét, az igazságszolgáltatás minden szintjén, valamint más jogalkotó intézményekkel és hatóságokkal szemben, a nekik adott megbízás alapján. 
 2. biztosítja Bihar megye, a Bihar Megyei Tanács és a Bihar Megyei Tanács elnökének  képviseletét közjegyzők előtt, valamint jogi és magánszemélyekkel szemben, legyenek azok román vagy külföldi állampolgárok, a nekik adott megbízás alapján. 
 3. jogi tanácsadást nyújt a helyi tanácsok, valamint polgármesteri hivatalok számára ezek kérésére, melyet jóváhagyott a Megyei Tanács elnöke, de ezek jogi képviseletét csak a polgármester megbízásából láthatják el. 
 4. összeállítanak, megírnak, valamint továbbítanak a bíróság felé okiratokat (perek, fellebbezések, panaszok, közbelépési visszakereseti kérvények, jótállási meghívások, újratárgyalások, stb.) a szükséges iratcsomókkal együtt, valamint kérnek, javasolnak és kezelnek bizonyítékokat, melyeket a bíróság elfogadott. 
 5. nyilvántartást vezetnek minden folyamatban lévő ügyről, szigorúan követve ezek végkimenetelét biztosítva a hatóságok előtti képviseletet. 
 6. javaslatokat tesz a Megyei Tanács kintlévőségeinek behajtására, ha a megye, vagy a Megyei Tanács lenne a hitelező, a Gazdasági Főigazgatóság kérésére, hogy ezek végrehajtási eljárás alá kerüljenek, és biztosítja az ehhez szükséges támogatást. 
 7. kéri a végleges és visszavonhatatlanná vált bírósági határozatok végrehajtását, és közli ezeket az érintett ügyosztályokkal a megyei tanács keretében. 
 8. láttamozza és ellenjegyzi a jogi jellegű iratokat, megalapozottsági beszámolókat, amelyek rendeletek alapját képezik, szakjelentéseket, melyek a határozattervezetek kísérői. 
 9. megírják a megalapozottsági beszámolókat, amelyek rendeletek alapját képezik, szakjelentéseket, melyek a határozattervezetek kísérői, amelyek a jogi osztálynak lettek leosztva. 
 10. jogi segítséget és támogatást nyújtanak a megyei tanács azon szakrészlegei számára, amelyek ezt kérik. 
 11. határidőn belül válaszokat fogalmaznak meg azokra a kérésekre és kérvényekre, amelyeket a Megyei Tanácsnak, valamint a Megyei Tanács elnökének címeznek, és amelyeket leosztottak megoldás céljából a jogi osztálynak 
 12. jogi szakvéleményeket írnak, tekintettel azokra a munkákra, valamint okiratokra, melyeket a Megyei Tanács, vagy a Megyei Tanács elnöke eljuttat hozzájuk elemzésre. 
 13. megjegyzéseket fogalmaznak meg a szakjelentésekhez, amelyek kísérik a határozattervezeteket, valamint szerződések tervezetéhez, és bármilyen más okirathoz, amely a megye, a Megyei Tanács, vagy a Megyei Tanács elnökének vagyoni felelősségéről szól. 
 14. tanácsadást és jogi képviseletet biztosít azon intézmények, valamint gazdasági tevékenységet végzők számára, amelyek a megyei tanács fennhatósága alá tartoznak, ezek kérésére, a megyei tanács elnökének jóváhagyásával. 
 15. biztosítja egy szakdokumentációs alap meglétét, amely a jogi osztály szakkönyvtárát tartalmazza, valamint ennek folyamatos frissítését, amelynek értelmében nyilvántartják, kiemelik és követik napi szinten a kiadványokat (szakirodalmat, doktrínát, szakfolyóiratokat, stb.)  

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor