Contact

Megyemenedzser

Itthon > Szakapparátus > Megyemenedzser

 

 1. A megyemenedzser a Műszaki Főigazgatóság főigazgatójának alárendelve fejti ki tevékenységét. 
 2. A megyemenedzser tevékenységét a 2008/92-es számú Sürgősségi Kormányrendelet szabályozza, tekintettel a megyemenedzseri tisztséget betöltő köztisztviselők statútumára, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, valamint Románia Kormányának 2005/783-as számú határozata, mely tartalmazza az 2004/56-s számú Sürgősségi Kormányrendelethez kiadott alkalmazási útmutatót, tekintettel a megyemenedzsernek nevezett köztisztviselő különleges jogállásának megalkotására. 
 3. A statútumnak megfelelően, a megyemenedzser biztosítja:
 • az intézmény szabályzatainak és eljárásainak felügyeletét, hogy megfeleljenek az Európai Unió minőségi és hatékonysági szabványainak. 
 • a tervezetek alkotásánál modern menedzseri elvek és technikák alkalmazása
 • operatív, felügyeleti és minőség ellenőrzési menedzseri elvek és technikák alkalmazása. 
 •  Az emberi erőforrások menedzselési elveinek és technikáinak alkalmazása. 
 • a közszféra pénzügyi menedzselése és  költségvetésének felügyeletekor  menedzseri elvek és technikák alkalmazása. 
 • a közösségi kapcsolatok, az információ menedzselése, és a kommunikáció felügyelete kapcsán menedzseri elvek és technikák alkalmazása. 
 • A megyemenedzser a következő feladatokat látja el: 
 1. Felügyel és irányít tevékenységeket, pályázatokat, közszolgálatokat valamint részlegeket, és az általa elért eredmények függvényében , a megyei tanács elnöki rendelete által megállapított illetékesség függvényében 
 2. Azonosít olyan területeket, amelyek külső felügyeletre szorulnak, tekintettel a közigazgatás reformjára és a megfelelő tervezetekre. 
 3. Bemutatókat tart a közigazgatási reformról és az európai integrációról, valamint olyan további tevékenységi területekről, amelyeket célul tűzött ki az intézmény. 
 4. Áttekinti, kiértékeli és javaslatokat dolgoz ki az egyszerűsítés, a modernizálás, és a közösségi szolgáltatások minőségének javítására. 
 5. Kidolgoz és javasol kommunikációs és menedzselési stratégiákat intézményen belül, és intézmények között. 
 6. Folyamatos megfigyelési és minőség ellenőrzési eljárásokat dolgoz ki tekintettel a közigazgatási reformra és az uniós integrációra. 
 7. Bármilyen más, hasonló jellegű feladat, ami a megyemenedzseri tisztséghez kapcsolódik. 
 8. A megyemenedzser együttműködik, a megyei tanács elnökének felkérésére, a Bihar Megyei Tanács más osztályaival, egyes speciális tevékenységek megvalósításában, sajátos témakörökben: 

Az intézmény menedzsmentje: 

 1. Külső és belső kommunikációs stratégiák és tervek kidolgozása. 
 2. Az intézmény folyamatban lévő tevékenységeihez sajátos munkaeljárások kidolgozása. 
 3. A szakterületnek megfelelő sajátos stratégiák kidolgozása. 
 4. A rendelkezésre álló emberi erőforrások hatékony felhasználása hosszú távon,  vezetői, irányítói és munkatársi  minőségben, közép és rövid távon pedig projektcsapatokban, munkacsoportokban, vagy intézmények közti hálózatokban, ezáltal is segítve a probléma megoldását és a közszféra modernizálását, a kreatív és megvalósítható ötleteket ösztönzése által.  
 5. A meglévő gyakorlat kiértékelése, felülvizsgálata és ajánlások javaslata, ennek javítására. 
 6. Menedzseri eszközök és technikák felhasználása a közigazgatásban. 
 7. Új, korszerűsített, vagy korszerűsített politikák, stratégiák és eljárások kialakítása. 
 8. Politikák és stratégiák gyakorlatba ültetési akcióterveinek kidolgozása. 
 9. A politikák, stratégiák és programok gyakorlatba ültetésének megfigyelése és kiértékelése. 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor