Contact

Tevékenységi beszámolót tartott a megyei tanács vezetősége

Itthon > Uncategorized > Tevékenységi beszámolót tartott a megyei tanács vezetősége

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke, valamint Mircea Mălan és Călin Gal alelnökök az október 20-án tartott sajtótájékoztatón  tevékenységi beszámolót tartottak a hivatalba lépésük óta eltelt két évre vonatkozóan.    

„Mindig is hangsúlyoztuk a jó vezetés fontosságát, ugyanis ez a fejlődés alapfeltétele, természetesen a közösség jólétéhez hozzájáruló egyéb feltételek mellett.  Arra törekedtünk, hogy a Bihar Megyei Tanács olyan intézmény legyen, amely biztosítja a fejlődést és előtérbe helyezze a Bihar megyei lakosok érdekeit”, nyilatkozta Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

Szemléletváltás

A Bihar Megyei Tanács vezetősége hivatalba lépése után arra összpontosított, hogy megváltozzon a szemlélet, mind a saját apparátus és az alárendelt intézmények keretében, mind a helyhatóságoknál.

E tekintetben a Bihar Megyei Tanács keretében működő Főépítészi Igazgatóság jelentősen csökkentette az építési engedélyek és az urbanisztikai bizonylatok kibocsátásának időtartamát. Az engedélyeket öt vagy tíz munkanap alatt adják ki, a bizonylatokat pedig öt munkanap alatt.

A Bihar Megyei Tanácshoz tartozó intézmények vezetőinek értékelése a mandátumuk megkezdésekor meghatározott teljesítménymutatók alapján történik. A megyében lévő helyi önkormányzatok esetében pedig pénzügyi felülvizsgálatot végeztek a helyi források minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

A megyei tanács vezetősége már mandátuma kezdetén intézkedett a közpénzek hatékonyabb felhasználására vonatkozóan, átszervezések végrehajtásával csökkentve az intézmények működési költségeit. Ilyen volt például a Körösvidéki Múzeum és a Nagyváradi Városi Múzeum egyesítése, valamint egyes intézmények átköltöztetése, megspórolván így a korábbi helyiségek esetében fizetendő bérleti díjat.  Ezen intézkedésekhez sorolható a köztisztaság biztosítására és az építkezésekre vonatkozó szabályzatok gyakorlatba ültetése.

Együttműködési megállapodások a megye fejlesztéséért

A Bihar Megyei Tanács együttműködik mindazokkal, akik fontos projekteket valósítanak meg a megyében. A megyei önkormányzat logisztikailag és pénzügyileg is támogatja a helyi polgármesteri hivatalokat a területi-közigazgatási egységek köztisztaságának biztosítása érdekében, a földgázhálózatok kiépítésében vagy bővítésében, valamint a folyamatban lévő egyéb helyi projektek tekintetében.

A Bihar Megyei Tanács a saját projektjeinek megvalósításához köz- és magánintézményekkel is együttműködik. Ezek között szerepel a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság, a Természetvédelmi Területek Országos Hatósága, a megyében lévő polgármesteri hivatalok, minisztériumok, cégek, magyarországi intézmények, valamint a lakosság.  

Alacsonyabb működési kiadások és bővülő költségvetés a fejlesztésekre

 „Az utóbbi két évben 65 millió lejjel csökkentettük a működési költségeket, nem csupán a saját apparátus tekintetében, hanem az alárendelt intézményeknél is. Ez azt jelenti, hogy mintegy 13 millió eurót spóroltunk meg, amely összeget beruházásokra fordítottuk. Ugyanakkor megvizsgáltuk a licitációk lebonyolításának módját is. Idén a Közbeszerzések Országos Ügynökségével közösen megkezdtük az egységes közbeszerzési egység kialakítását. Ennek az előnye, hogy közös közbeszerzési eljárást lehet szervezni a Bihar Megyei Tanács és valamennyi alárendelt intézmény esetében. Ez jelentős megtakarításokat fog eredményezni. 2021-ben és  2022-ben 422 millió lejjel, azaz mintegy  150 – 180 százalékkal nőtt a fejlesztésekre fordítható költségvetés, az azt megelőző időszakhoz képest”, közölte Călin Gal, a Bihar Megyei Tanács alelnöke.

A Bihar Megyei Tanács számára továbbra is prioritást jelent az európai uniós-, a kormányzati- és a magánalapokból származó források lehívása. Európai uniós forrásokból több mint 300 millió euró értékű új beruházások kivitelezése van folyamatban vagy az előkészítés szakaszában. Ehhez még hozzáadódik az a több mint egy milliárd euró, ami az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út létesítésével kapcsolatos projekt értéke.

Egy másik új beruházás a metropolisz-körgyűrű megvalósítására vonatkozó projekt, amelynek értéke több mint 50 millió euró. Ennek finanszírozása kormányzati forrásokból történik az Anghel Saligny Országos Beruházási Program keretében.   

A különfélemagánberuházások több mint 40 millió eurót tesznek kis Bihar megye esetében. Ilyen például a nagyváradi repülőtéren létesítendő rakományterminál, a nemzetközi iskolai kampusz és egy nagyváradi szálloda építése.

Fontos beruházások Bihar megye számára

Jelenleg a Bihar Megyei Tanács több fontos, a közúti infrastruktúrára vonatkozó projektet valósít meg, amelyeknek kivitelezése különböző szakaszban van: az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út, az élesdi, belényesi, váradszentmártoni elkerülő út, a metropolis-körgyűrű, a Nagyvárad agglomerációjában – Fugyiváráshelyen, Nagyürögdnél és Váradszentmástonnál – kialakítandó elkerülő utak, Bihar község körgyűrűjének valamint a Bihart Hegyközpályival összekötő út építése.

A Bihar Megyei Tanács számára szintén prioritást élvez a megye tisztaságának biztosítása. A mandátum elején gyakorlatba ültették az integrált hulladékgazdálkodási menedzsmentrendszert.

„Bihar az egyetlen megye Romániában, ahol öt frakcióban gyűjtik össze a hulladékot a városi környezetben, illetve négy frakcióban vidéken, a szelektív hulladékgyűjtési arány elérte a 35 százalékot. Figyelemfelkeltő kampányokat szerveztünk, elsősorban az idén immár második alkalommal megtartott „Takarítás hónapja Bihar megyében” elnevezésűt, amelyen képviseltette magát a teljes Bihar megyei közösség. Ugyanakkor az Ecolect Csoporttal közösen több projektet készítünk elő. Ezek között szerepel 32 hulladéktároló udvar kialakítása Bihar megye különböző településein”, közölte Mircea Mălan, a Bihar Megyei Tanács alelnöke.

Egy másik fontos célkitűzés a Bihar Megyei Tanács számára a turizmus fejlesztése, a hagyományos termékek, a hagyományok és a kézművesség népszerűsítése. Az országban egyedül megyénk kötött együttműködési megállapodásokat a Természetvédelmi Területek Országos Hatóságával. 

A közeljövőben több támogatási kérelmet fognak benyújtani a turizmus fejlesztése és a védett övezetek megóvása érdekében. Ezek a következő településekre vonatkoznak: Solyómkővár, Kisősi, Rév, Vársonkolyos, Barátka, Bihardobrosd és Drágcséke. 

Előző Román-magyar bizottsági találkozó Nagyváradon

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor