Contact

A Bihar Megyei Tanács a közösség szolgálatában

Itthon > Uncategorized > A Bihar Megyei Tanács a közösség szolgálatában

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke,  valamint  Mircea Mălan és Călin Gal, a megyei önkormányzat alelnökei április 25-én sajtótájékoztatót tartottak, amelyen ismertették az elmúlt négy évet (2020-2024) értékelő tevékenységi beszámolójukat.   

A sajtótájékoztatón részt vettek a Bihar Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságának és Gazdasági Igazgatóságának munkatársai is.

„Az összes megvalósított projekt, minden, ami előrelépést jelentett ebben a mandátumban, az az egész csapat érdeme, és mindannyiuknak megköszönjük az együttműködést.  Meglátásom szerint nem a közszférában dolgozók okozzák a hatékonyság és a teljesítmény hiányával kapcsolatos problémákat, hanem a vezetők a felelősök ”, közölte Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

A 2020-2024 közötti időszakban három fontos jellemző határozta meg a Bihar megyei közigazgatást: a közösségszolgálat, a fejlesztés és a hatékony partnerség. Ezekben az években forrásokat különítettek el, valamint több konkrét intézkedés történt a Bihar megyei lakosok igényeinek teljesítésére és a fejlődéshez szükséges környezet megteremtése érdekében, több területet is figyelembe véve. 

Közigazgatás a Bihar megyeiek szolgálatában

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kifejtette: a Bihar Megyei Tanács és az önkormányzatnak alárendelt intézmények tevékenységének átszervezése az elbocsátások által azt eredményezte, hogy csökkentek a működési költségek. Ez azt jelentette, hogy évi 6 millió eurót takarítottak meg, amely összegből a beruházásokat finanszírozták.   

„Ebben a mandátumban vezettük be először a teljesítménymutatókat a polgármesteri hivatalok számára, hogy a polgármesterek pontos képet kapjanak a helyi közigazgatás teljesítményéről. A hasonló méretű területi-közigazgatási egységekkel történő összehasonlítás eredménye, a teljesítményük javítására ösztönözte őket. Évről évre sok településen javult a teljesítmény, függetlenül a politikai hovatartozástól.”, jelentette ki Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

A 2020-ban kezdődő mandátum átvételétől egészen mostanáig folytatódtak és befejeződtek a Bihar Megyei Tanács előző vezetősége által elkezdett projektek, mint például az Erdélyi-szigethegység útja, a tanuszodák vagy a megyei utak korszerűsítése.

A megye tisztaságának biztosítása is fontos célkitűzése volt ennek a négyéves időszaknak.  Ezért konkrét intézkedések történtek, mint például a közutak takarítása, a nagyméretű hulladékok tárolására alkalmas hulladékgyűjtő udvarok hálózatának kialakítása, a köztisztaságot biztosító szabályzat elfogadása, az illegális szemétlerakás visszaszorítása, a megyei és országos utak mentén kihelyezett térfigyelő kamerák révén, a polgármesteri hivatalok társfinanszírozása köztisztasági eszközök és felszerelések beszerzése érdekében, és az Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer üzembe helyezése.

Az elmúlt években nagy szerepet kaptak a  kulturális intézményekkel kapcsolatos projektek, úgy mint a könyvtárak fejlesztése, a folyamatosan történő könyvbeszerzés, egy multifunkcionális kulturális központ építése, valamint ide sorolható a helyi hagyományok népszerűsítése és a kulturális események számának növelése.

Közigazgatás a fejlesztésért

Bihar megyében folyamatban van az infrastruktúra korszerűsítése és bővítése. Csak néhány példa az összeköttetések és az elérhetőség bővítésére: az úthálózat fejlesztése, a repülőtér korszerűsítése és a közlekedési hálózatok bővítése érekében történő beruházások.

„A megyénkben befejezett és megvalósítandó projektek valójában hűen tükrözik azt, hogy a megye milyen fejlesztési elképzelésekkel rendelkezik, és hogy a megyei tanács milyen rugalmasan reagál a Bihar megyei lakosok valós igényeire. Amikor itt elkezdtem a munkám, néhány olyan problémát tapasztaltam, amelyeket meg kellet oldani. Az egyik ilyen például az volt, hogy Bihar megye lakosai sok időt vesztegettek el a nagy forgalom miatt az országutakon, a városokban vagy Nagyvárad közúti be – és kijáratainál. Erre a következő volt a mi válaszunk: jelentős beruházásokat hajtottunk végre az úthálózat fejlesztése és a körgyűrűk építése érdekében”, mondta el Mircea Mălan, a Bihar Megyei Tanács alelnöke.

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke hozzátette: „Az egyik fontos kérdés volt, hogy a régi utak felújítása és korszerűsítése mellett elkezdtük az új utak hálózatának kiépítését. Jelenleg több mint 65 kilométernyi új útszakasz építésén dolgozunk, körgyűrűket alakítunk ki Nagyvárad metropolisz övezetében, metropolis-körgyűrűt hozzunk létre, valamint egyéb projektek megvalósítása is folyamatban van.  Egy másik fontos projekt az iparipark-hálózat létesítése, amelyeknél a következő időszakban kezdődnek el a munkálatok. Sikerült társfinanszírozást biztosítanunk a mezőgazdasági községi utak esetében, amelyek hozzájárulnak az agrárberuházások megvalósításához. Tavaly volt az első pályázati felhívásunk a projektek kivitelezésére.”

Olyan döntéseket születtek, amelyek megkönnyítették az embereknek, hogy eljussanak a munkahelyükre, és hogy megelőzzék a vidék elnéptelenedését. Több olyan projektet is kidolgoztak, amelyek beruházásokat vonzanak és jól fizető munkahelyeket hoznak létre, mint például az ipari parkok létesítése, a duális oktatási központ, valamint a Tudományos és Technológiai Park építése.

Prioritás volt az európai uniós alapok, valamint a magán- és kormányzati források lehívása, ugyanis a helyi költségvetésből nem lehetett volna finanszírozni a projekteket. Az elmúlt négy évben a helyi költségvetésben szereplő beruházások aránya jelentősen nőtt, 2019-ben még 26 százalék volt ez az érték, 2023-ban pedig már 77 százalék. 

„Az volt a célkitűzésünk, hogy helyesen gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló pénzeszközökkel, annak érdekében, hogy minden projektet megvalósítsunk. Nekünk van a legkevesebb alkalmazottunk, de a legnagyobb fejlesztési költségvetéssel rendelkezzünk az ország megyei tanácsai közül. Ebben a négy éves időszakban sikerült megfordítanunk a működési és fejlesztési kiadások közötti arányt az intézmény összköltségvetésében. A 2024-es költségvetésnek mindössze 15 százalékát teszi ki a működésre fordítandó kiadások”, hangsúlyozta Călin Gal, a Bihar Megyei Tanács alelnöke.

Partnerségen alapuló közigazgatás

A 2020-2024-es mandátumban a megyei tanács vezetősége stabil és erős együttműködéseket alakított ki különböző intézményekkel, annak érdekében, hogy több terület esetében is finanszírozást szerezzenek a projektek megvalósításához. A polgármesteri hivatalokkal, más megyék helyhatóságaival, az országos intézményekkel és az üzleti szféra képviselőivel kötött együttműködési megállapodásoknak köszönhetően fontos beruházások történtek Bihar megyében.

„A legfontosabb együttműködési megállapodásokat a Nagyváradi Polgármesteri Hivatallal és az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társasággal (CNAIR) kötöttük meg, ugyanis ezen partnerségeknek köszönhetően hatalmas beruházások történtek. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatallal közösen valósítjuk meg a 17 kilométeres metropolisz-körgyűrűt, a járványkórház új épületét, az átjárók hálózatát, a Multifunkcionális Kulturális Központot, valamint együtt sikerült támogatni a nagyváradi repülőtérről induló járatok működtetését is. Egy része a leendő körgyűrűknek a CNAIR-el történő együttműködésünknek köszönhető, akárcsak a gyalogos- és közúti átjárók, valamint egyes útszakaszok négysávosra bővítése. Ezek nagyon fontos projektek, amelyek esetében nem tudtunk volna önállóan pályázatot benyújtani a finanszírozásra”, magyarázta Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

Mircea Mălan, a Bihar Megyei Tanács alelnöke beszélt a Természetvédelmi Övezetek Országos Ügynökségével történő együttműködésről, amelynek köszönhetően még jobban hasznosítani lehet Bihar megye természeti potenciálját, és környezetvédelmi projektek valósíthatóak meg.  Több hegyvidéki övezetben kempingeket és szabadidős tevékenységekre alkalmas területeket alakítanak ki a természetkedvelők számára.

Ugyanakkor folyamatban van egy többéves program megvalósítása, amely támogatást nyújt a helyi önkormányzatoknak a gázhálózatok bevezetésére és bővítésére.

Egy másik fontos együttműködés a Nagyváradi Egyetemmel valósult meg, azért, hogy ösztönözze az innovációt és a kutatást, valamint a vállalkozói szféra támogatása érdekében. 

Előző Ismét megszervezik a Takarítás hónapját Bihar megyében

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor