Contact

Az első diáklátogatás a duális  oktatási központban

Itthon > Uncategorized > Az első diáklátogatás a duális  oktatási központban

Elkezdődtek a nagyváradi duális oktatási központba történő diáklátogatások. Tenke községből 50 diák, szülő és tanár utazott Nagyváradra április 5-én, hogy megtekintsék a kampusz biztosította lehetőségeket és az ottani körülményeket, ha a központban szeretnének tanulni és szakmesteri képzést kapni.

A 7. és 8. osztályos diákok a tenkei Nicolae Jiga Elméleti Líceum és a hozzá tartozó intézményekben tanulnak. Mircea Mălan, a Bihar Megyei Tanács alelnöke és Monica Runcanu, az intézményi menedzsmenttel foglalkozó  tanfelügyelő megmutatta a diákoknak a leendő osztálytermeket, műhelyeket, az étkezdét, valamint a bentlakást.

„A duális oktatási központ megtekintése után a diákok meglátogatták a Faist Mekatronic céget, amely a nagyváradi kampuszra vonatkozó projekt egyik partnere, ahol szakmai gyakorlaton vesznek majd részt. A diákoknak nagyon tetszett, amit láttak. A látogatás megszervezéséért köszönet illeti  Monica Runcanut és a Faist, céget”, nyilatkozta Mircea Mălan, a Bihar Megyei Tanács alelnöke.

Április 6-án több mint 60 diák, szülő és tanár érkezését várták Biharhosszúaszó és Olcsa községekből. A duális oktatási kampusz népszerűsítése párhuzamosan zajlik a Bihar megyei községekből és városokból érkező csoportok látogatásával.

A Bihar Megyei Tanács és a Bihar Megyei Tanfelügyelőség mellett a duális oktatást biztosító konzorcium tagjai között szerepel még öt tanintézmény és kilenc cég. A tervek szerint a nagyváradi kampusz a 2023-2024-es tanévtől kezdi meg működését.

A következő szakokra lehet majd beiratkozni: mechanika, ipari építkezések és egyéb közmunkák, elektromechanika, elektroautomatika és vegyipar.  A diákok havi 400-1000 lej közötti ösztöndíjat kapnak, ingyenesen lakhatnak a kampusz internátusában, a bentlakásban lakók napi háromszor ingyen étkezhetnek és ingyen szállítják őket az iskolából a duális központban.

A kampusz keretében osztálytermeket,  laboratóriumokat, műhelyeket alakítanak ki a különféle szakmák képzésére, ugyanakkor  egy étkezde, orvosi rendelők, uszoda és sportterem is lesz, valamint egy 140 szálláshellyel rendelkező bentlakás.

Előző <strong>Két ajánlat érkezett a belényesi körgyűrű II. útszelvényének kivitelezésére</strong>

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor