Contact

Az európai uniós alapok jelentik a fejlesztés motorját Bihar megyében

Itthon > Uncategorized > Az európai uniós alapok jelentik a fejlesztés motorját Bihar megyében

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke, és Călin Gal alelnök január 23-án sajtótájékoztatót tartottak, amelyen ismertették Bihar megye 2024-es költségvetésének tervezetét.

A beterjesztendő költségvetés 2024-re összesen de 2,5 milliárd lej, ebből 2,1 milliárd lejt, azaz a büdzsé  84 százalékát a beruházások megvalósítására fordítják majd.  A Bihar Megyei Tanács saját apparátusának és az alárendelt intézmények működésére 417,5 millió lejt irányoztak elő.

„A beruházásokra fordított költségvetési összeg jelenti a megye fejlődésének motorját. 2021 óta ez az összeg folyamatosan nőtt, ugyanis akkor került sor a Bihar Megyei Tanács működésének átszervezésére, és az intézmény létszámának csökkentésére. 2022-ben  ismét jelentősen, mintegy 50 százalékkal növekedett a fejlesztésekre fordítandó pénz az előző évhez viszonyítva, ez az összeg 197 millió lejről 288 millió lejre emelkedet abban az időszakban. Tavaly pedig ugrásszerűen növekedet a fejlesztésekre költött összegt, mintegy 300 százalékkal, 1,1 milliárd lejre, köszönhetően az európai uniós alapokból finanszírozott nagy volumenű projektek megvalósításának. Az idei évre több mint 2,1 milliárd lejt irányoztunk elő beruházásokra.”, jelentette ki Călin Gal, a Bihar Megyei Tanács alelnöke

A megyei önkormányzat jelenlegi vezetőségének mandátuma óta, fokozatosan megfordult a működési költségek és a fejlesztésre elkülönített összegek közötti arány a költségvetésben. 2019-ben a megye büdzséjének 74 százalékát tették ki a működési kiadások, a fejlesztésekre pedig 26 százalékot fordítottak, 2023-ben pedig a költségvetésnek mindössze 23 százalékát költötték el működési kiadásokra és 77 százalékát beruházásokra fordították. 2024-ben pedig a büdzsé csak 16 százalékát különítették el a működési költségekre.  

Az infrastruktúra bővítése és fejlesztése érdekében zajlanak majd a legnagyobb beruházások, az idén 1,7 milliárd lejt fordítanak erre a célra. 

A fejlesztésekre szánt költségvetés egyik legfontosabb része az európai uniós források. A beruházások 84 százalékát vissza nem térítendő, külső alapokból fogják finanszírozni. A megyei tanács 1,78 milliárd lejt tervez lehívni az európai uniós alapokból 2024-ben.

Amíg 2020-ban az európai uniós alapok mindössze 5 százalékát tették ki a költségvetésnek, addig 2023-ban ez az arány 86 százalékra emelkedett, azaz elérte a 970 millió lejt. 

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke ismertette az intézmény által kezdeményezett, kivitelezendő és megvalósított legfontosabb projekteket , három részre osztva ezeket: a folyamatban lévő és az idén befejezendő beruházások, a folyamatban lévő projektek, amelyek jövő évben fejeződnek be, valamint az idén elkezdődő projektek. 

Az idén befejezendő projektek:

A belényesi, élesdi, fugyiváráshelyi, biharszentandrási, nagyürögdi és váradszentmártoni elkerülő utak kivitelezése, a Fugyivásárhely- Kiskopács közötti megyei út felújítása, a Nagyalmás és Szilágy megye közötti megyei út rehabilitációja, a nagyváradi Tudományos és Technológiai Park akkreditálása és felszerelésének biztosítása, a duális oktatási központ felszerelésének beszerzése,  elektromos mikrobuszok vásárlása a megyében lévő iskolák számára, a diófási pszichiátriai kórház épületének felújítása, hulladékgyűjtő udvarok kialakítása, valamint a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségével együttműködve magvalósítandó környezetvédelmi projektek. 

Folyamatban lévő beruházások, amelyek 2024 után fejeződnek be

A nagyváradi metropolisz-körgyűrű építése, a NagyszalontaTenke közötti megyei útszakasz felújítása,az intelligens szakosodású parkok megvalósítása Élesden, Belényesen, Margittán és Vaskohszikláson.

A 2024-ben elkezdődő beruházások

A nagyváradi és fugyivásárhelyi közúti és gyalogos átjárok építése, a Nagyváradról Nagyürögd és Bihar település felé kivezető kétsávos utak bővítése négysávosra, a Gheorghe Șincai Megyei Könyvtár korszerűsítése; a nagyváradi Multifunkcionális Kulturális Központ építése, a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út kivitelezése, a tram-train vonalak kiépítése, a Pádis –  Ék-Ponor turisztikai útvonal korszerűsítése.

Ugyancsak az idén fognak hozzá a következő beruházások kivitelezéséhez: az oktatási pályaválasztási központ megvalósítása, elektromos buszok beszerzésére vonatkozó szállítási program, a Nagyváradi Repülőtér melletti övezet fejlesztése, múzeumi helyiségek megnyitása a nagyváradi várban, tűzvédelmi engedély beszerzése a Nagyváradi Állami Színház épületének részére, a Váraduzsopa-Nyárló közötti 795A jelzésű megyei útszakasz felújítása, egészségügyi szolgáltatások biztosítása a nehezen megközelíthető övezetek esetében, a német nyelvű oktatás támogatása, a megyei utak közlekedésbiztonságát elősegítő eszközök beszerzése.

Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kifejtette: „Ezeket az előrejelzéseket némi fenntartással kell kezelni, ugyanis akárcsak tavaly, most is  olyan különféle tényezők befolyásolhatják ezeket, amelyek nem tőlünk függenek, mint például a közbeszerzési eljárások időtartama, a fellebbezések, perek, a régészeti lelőhelyek, a kormányzati döntések, illetve egyéb helyzetek. A folyamatban lévő vagy az idén kezdődő projektek a kollegák és a partnerintézmények munkáját dicsérik, akiknek ezúton is köszönetet mondok.”

            A megye költségvetésének tervezetét a Bihar Megyei Tanács január 31-i rendes ülésén fogják szavazásra bocsátani.

Előző Csatlakoztatják a földgázhálózathoz a biharlonkai háztartásokat

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor