Contact

Együtt egy tiszta megyéért

Itthon > Uncategorized > Együtt egy tiszta megyéért

A Bihar Megyei Tanács november 29-i rendes gyűlésén a képviselő-testület tagjai jóváhagyták az Együtt egy tiszta megyéért elnevezésű megyei érdekeltségű programot, amely kizárólag az önkormányzatokat érinti.

Ezt a programot 2022. január 1. és 2024. december 31. között fogják lebonyolítani, amelynek keretében megtisztítják a megyei utakat, ezek környezetét, illetve kitakarítják az árkokat, a vízfolyásokat, rendben tartják a turisztikai övezeteket.

A Bihar Megyei Tanács évente 500 ezer euróval társfinanszírozza azon polgármesteri hivatalokat, amelyek bekapcsolódnak a programba. Minden polgármesteri hivatal 10 és 50 ezer euró közötti összegben részesülhet, amit a következőkre használhatnak fel: a településeken végzendő takarítási/köztisztasági munkálatok elvégzéséhez szükséges gépek beszerzése, a köztisztasági/takarítási tevékenységet végző szakszolgáltatók kifizetése, a helyhatóságok által használt gépjárművek üzemeletetési/karbantartási költségeinek fedezése, valamint a szükséges összeg biztosítása a karbantartási és takarítási munkálatok kivitelezésére, amit a törvény szerint előzőleg értesített tulajdonosok helyett végeznek el, abban az esetben ha azok nem teszik ezt meg, azzal a feltétellel, hogy ezt a pénzt majd megtéríti a földtulajdonos.

Az elfogadott határozattervezet szerint elsőbbséget élveznek azok a területi-közigazgatási egységek, amelyek teljesítik a következő feltételeket: (1) azon országutak mentén találhatóak, ahol a Kolozsvári Regionális Útügyi- és Hídigazgatóság köztisztasági munkálatokat, ároktisztítást végez, (3) olyan  országos vagy megyei utak mentén találhatóak, amelyeken 24 óra alatt legalább ezer gépjármű halad át, valamint (3) azon önkormányzatoknak esetében, amelyek a lehető legnagyobb tárfinanszírozást biztosítják a társulási szerződésben foglaltak teljesítéséhez. 

A törvény lehetővé teszi a helyhatóságok számára, hogy többletadót vessenek ki azon tulajdonosok esetében, akik nem tartják tisztán az utcafront melletti területeket, valamint az ilyen területek tisztítását és/vagy karbantartását a tulajdonosok költségére végezzék el, azt követően, hogy előzetesen értesítették őket, de azóta nem intézkedtek.

Annak érdekében, hogy a Bihar Megyei Tanács ezen célkitűzések megvalósításában támogassa a polgármesteri hivatalokat, a  rendes képviselő-testületi ülésen elfogadták azt a határozattervezetet, amely egy útmutató jellegű modellt tartalmaz, amely a jó településgazdálkodáshoz szükséges jogszabályokat összesíti.

Előző Húsz millió eurós hitelfelvétel a kiemelt fontosságú megyei beruházásokra

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor