Contact

Elfogadták a Bihar megyei hegyvidéki övezetek építési útmutatóját

Itthon > Uncategorized > Elfogadták a Bihar megyei hegyvidéki övezetek építési útmutatóját

Elfogadták a Bihar megyei hegyvidéki övezetek építési útmutatóját

A Bihar Megyei Tanács május 31-i rendes havi ülésén jóváhagyták az a határozattervezetet, amely az építési útmutató elfogadására vonatkozik a turisztikai területeken és üdülőhelyeken, valamint az idegenforgalmi potenciállal rendelkező lakóövezetekben, amelyek Bihar megye hegyvidéki térségeiben találhatóak.

Az építési kalauz alkalmazásának célja a helyi hagyományokat és sajátosságokat figyelembe vevő és megőrző egységes rendszer kialakítása, mivel az utóbbi években rendezetlen módon építkeztek Bihar megye hegyvidéki területein,  urbanisztikai tervek és szabályzatok nélkül, és nem vették figyelembe a hagyományos házakhoz hasonlító formákat.

Az új építkezéseknek hozzá kellene járulniuk a turizmus fejlődéséhez, a helyi látványosságok és természeti szépségek tönkretétele nélkül. A szabályzat korlátozásokat tartalmaz a telkek elfoglalására vonatkozóan, és előírásokat, amelyek az építmény kinézetéről szólnak, a tetőtől a homlokzatok keresztül egészen a felhasznált anyagokig.

„Összevetettük a dokumentációkat a Kolozs és a Fehér megyeiekkel, figyelembe véve azt a partnerségi megállapodást, amelyet a közvetkező időszakban fogunk aláírni  velük.  A turisztikai övezetek közelsége miatt ezen urbanisztikai dokumentációk között egyfajta hasonlóságnak kell lennie. Megbeszélést folytattunk azokkal a polgármesteri hivatalokkal, amelyek területein vannak olyan helyek, amelyekre az útmutató vonatkozik. A megyében  harminchat területi-közigazgatási egység van, amely a szabályzat hatálya alá esik. Ezzel a 36* területi-közigazgatási egységgel az év végéig közösen elkészítjük az urbanisztikai dokumentációkat, amelyek helyi szabályzattá fognak válni, a jövő évtől pedig pontos szabályokkal rendelkezhettünk, amelyeket már gyakorlatba lehet ültetni. Együttműködünk   a polgármesteri hivatalokkal és támogatjuk azokat, akik elkészítik ezeket a dokumentumokat. Sólyomkővár község esetében, ahol szlovák közösség él, egy külön dokumentumot készítünk el. Azt szeretnénk, ha ennek az emblematikus közösségnek a következő években is megmaradna a szlovák identitása, tekintettel a térség elnéptelenedésére és a tulajdonviszonyok megváltoztatására, amelyek egyre gyakoribbak. Ez a dokumentum minden valószínűség szerint urbanisztikai szabályzattá válik, ugyanis van egy erre vonatkozó megállapodásunk a sólyomkővári polgármesteri hivatallal”, közölte Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke, a megyei tanácsülést megelőző sajtótájékoztatón.

Az illető övezetben található területi-közigazgatási egységek  hat hónapon belül kidolgozzák az urbanisztikai dokumentációt. Ezeket előzőleg jóváhagyja a Bihar megyei Területrendezési és Urbanisztikai Műszaki Bizottság, majd ezekről határozatokat fogadnak el a helyi tanácsok. A helyi településrendezési szabályzatokhoz kapcsolódó urbanisztikai terveket belefoglalják azokba a szabályozásokba, amelyeket be kell tartani az építési engedély igénylésénél.

Egyebek mellett az útmutató előírja, hogy a lakóhelyek és az agrópanziók esetében szükséges telek  legalább 1000 négyzetméteres legyen, a szolgáltatást ellátó építményeknél (panziók, szállodák stb.) pedig legalább 2000 négyzetméteres, hogy elkerüljék a települések túlzott zsúfoltságát. Az utcafrontnak legalább 25 méternek kell lennie, a teleknek pedig  magasabban kell elhelyezkednie az utcafrontnál. Ajánlott, hogy az építkezésre használt terület lejtése ne haladja meg a 30 százalékot. Az volna az optimális, ha a földterület legalább 20 százaléka ne legyen lejtős. A terület elfoglalásának aránya ne haladja meg a földterület 20 százalékát. Az építmények távolságának a szomszédokéhoz és a többiekhez viszonyított elhelyezkedéséhez képest legalább 5 méternek kell lennie. A hátsó telekhatár kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy a távolság mértéke megegyezzen a párkány magasságának felével, nem lehet kevesebb 5 méternél.

Az általános koncepció átveszi a hagyományos romániai építmények, valamint az európai hegyvidéki építészet elemeit, különös tekintettel a hosszanti elhelyezkedésű tetőzetekre, a homlokzaton és a belső tereken található tömörfa elemekre, a bejárati részeknél lévő falakra és kőburkolatokra. Elsősorban természetes, helyi anyagokat fognak használni. Az építmények nem uralhatják a tájat, a használt színeknek természetes árnyalatúnak kell lenniük és a helyi tájra jellemző színekhez kell hasonlítaniuk.

*A szakminisztérium  rendelete által a hegyvidéki övezetbe sorolt 36 területi-közigazgatási egység a következő: Élesd, Diófás, Vaskohsziklás, Vaskoh,  Esküllő, Kisősi, Nagybáród, Barátka, Bondoraszó, Csarnóháza, Bontesd, Biharkaba, Kerpenyéd, Felsőmezős, Kiskopács, Biharkristyór, Tisztásfalva, Bihardobrosd, Dragánfalva, Várasfenes, Belényesirtás, Alsólugas, Biharlonka, Szászfalva, Vasasakőfalva, Kispapmező, Magyarremete, Rény, Biharrósa, Sólyomkővár, Sólyom, Belényessonkolyos, Köröstárkány, Cécke, Rév és Vércsorog.

Előző Társulási szerződést kötöttek a Körösvidéki Múzeum részlegeként működő Nagyváradi Városi Múzeum finanszírozására

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor