Contact

Főjegyző

Itthon > Főjegyző

Carmen Soltănel

A Megye Főjegyzője

Bihar Megyei Tanács, Traian Park 5. szám, Nagyvárad

0259/411774

0259/410182

secretar_gen@cjbihor.ro

A megye főjegyzője a megyei tanács elnökének van alárendelve, és a törvény értelmében a következő hatáskörökkel van felruházva:

Feladatkörök:

A megye főjegyzőjének feladatkörei:

(1) A megye főjegyzője a megyei tanács elnökének van alárendelve, és a törvény értelmében a következő hatáskörökkel van felruházva:

a) láttamozza a határozattervezeteket, valamint a törvényesség betartásáért ellenjegyzi a megyei tanács elnökének rendeleteit és a megyei tanács határozatait;
b) részt vesz a megyei tanács ülésein;
c) biztosítja a közigazgatási eljárások intézését, a megyei tanács és annak elnöke között kapcsolatokra vonatkozóan, valamint e két előbbi és a prefektus közötti kapcsolatok esetében;
d) irányítja az irattár működését, valamint a megyei tanács határozatainak és a megyei tanács elnöke rendeleteinek statisztikai nyilvántartását;
e) biztosítja az átláthatóságot , valamint a hatóságok, közintézmények és érdekelt személyek felé történő kommunikációt az a) betűnél meghatározott iratok elküldése kapcsán;
f) biztosítja a megyei tanács összehívására vonatkozó eljárásokat, és a titkársági teendők elvégzését, a napirendi pontok közzétételét, a megyei tanács ülései jegyzőkönyvének elkészítését, valamint a megyei tanács határozatainak szerkesztését;
g) biztosítja azon anyagok előkészítését, amelyeket a megyei tanácsban és annak szakbizottságaiban vitatnak meg;
h) igazolhatja az eltérést, a 2000/26-os számú, egyesületekre és alapítványokra vonatkozó kormányrendelet előírásaitól, melyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2002/246-os számú törvényben fogadtak el, az alapító okirattól és a közösségfejlesztési egyesületek alapszabályzatától, melyek részét képezik a területi-közigazgatási egységnek, melyben működnek, utólagos módosításokat és kiegészítéseket tartalmazó előírásaitól;
i) javasolhatja a megyei tanács elnökének, hogy bizonyos anyagok szerepeljenek a helyi tanács, illetve a megyei tanács soros üléseinek tervezett napirendi pontjai között;
j) elvégzi a megyei tanácsosok névsorolvasását és nyilvántartja részvételüket a megyei tanács ülésein;
k) megszámolja a szavazatokat és feljegyzi a szavazás eredményét, amelyet ismertet a megyei tanács elnökével, vagy esetenként ennek, a jogszabályoknak megfelelően megállapított helyettesével;
l) tájékoztatja a megyei tanács elnökét, vagy esetenként a jogszabályoknak megfelelően megállapított helyettesét a határozatképességhez szükséges legkisebb létszámról és a szükséges szavazatszámról , amely valamennyi helyi tanácsi, illetve megyei tanácsi határozat elfogadásához szükséges;
m) biztosítja a gyűlések iratcsomóinak elkészítését, bekötését, az oldalak megszámozását, aláírását és ezek lepecsételését;
n) nyomon követi , hogy a megyei tanács bizonyos határozatainak vitáján és elfogadásán ne vegyenek részt, azok a megyei tanácsosok, akik a Közigazgatási Kódex 228. szakaszának (2) bekezdésénél megállapított előírásai vonatkoznak tájékoztatja a gyűlésen az ilyen esetekről és az ezen helyzetekben alkalmazható, törvény által meghatározott büntetésekről a megyei tanács elnökét, vagy esetenként az őt jogszerűen helyettesítő személyt;
o) meghatározza a megyei tanács elnökével, a megyei tanács szakapparátusának keretében működő osztállyal/szakosztályokkal, valamint a megyei tanács bizottságával/szakbizottságaival együtt, hogy kidolgozzák/kiadják a törvény által előírt jelentéseket, amelyek a bejegyzett határozattervezetekre vonatkoznak, figyelembe véve az ezek által szabályozott területeket és célokat, annak érdekében, hogy meghatározza a jelentés elkészítésének határidejét az osztály/szakosztályok által, mely nem haladhatja meg a törvény által előírt 30 napot
p) kidolgoz egy jogilag alátámasztott szakjelentést a közigazgatási dokumentumtervezetekkel, valamint a közigazgatási és jogi dokumentumokkal kapcsolatos esetleges jogi kifogásokra vonatkozóan, amelyeket aláírásra/jóváhagyásra/ellenjegyzésre küldenek
r) biztosítja a szakapparátus működésének stabilitását, valamint a vezetői tevékenység folytonosságát, illetve a megyei tanács szakapparátusának szervezeti egységei közötti működőképes kapcsolatok megvalósítását;
s) igazolja az iratok másolatainak eredetiségét , melyek a területi-közigazgatási egység archívumában találhatóak;
t) a törvény által meghatározott egyéb feladatkörök vagy esetenként azon ráruházott feladatok, amelyek a megyei tanács vagy a megyei tanács elnöke megbízásából történnek közigazgatási iratok által.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor