Contact

Pénzügyi támogatás a Bihar megyei utak takarítására

Itthon > Uncategorized > Pénzügyi támogatás a Bihar megyei utak takarítására

A Bihar Megyei Tanács a december 13-i rendkívüli azonnali ülésén a képviselő-testület tagjai elfogadták, hogy a közutak takarítására vonatkozó fejlesztési program keretében újabb támogatásokat utaljanak ki.

Ez alkalommal 10 önkormányzat részesül, összesen 1,53 millió lej összegű támogatásban a takarításra használható gépek társfinanszírozására, illetve azért, hogy takarítási akciókat szervezzenek a megye tisztaságának megőrzése érdekében a közutakon, az árkok, járdák esetében, a folyóvizek mentén és a turisztikai övezetekben. 

Például Biharrósa község esetében idén novemberben ebből pénzből egy takarítási felszerelésekkel rendelkező traktort vásároltak társfinanszírozásban.  

A kiutalt összegek 120 ezer és 200 ezer lej között mozognak: Nagybáród 150 ezer lejt kap, Barátka 200 ezer lejt, Csarnóháza 150 ezer lejt, Biharkaba 150 ezer lejt, Kiskereki 120 ezer lejt, Szászfalva 150 ezer lejt, Magyarremete 150 ezer lejet, Biharrósa 200 ezer lejt, Értarcsa 120 ezer lejt, valamint Érmihályfalva 142 szer lejt.

„A támogatásnak az a feltétele, hogy az érdekelt község helyi tanácsa két szabályzatot fogadjon el, az egyik a megye egész területén alkalmazott köztisztasági normákat állapít meg, a másik pedig a többletadó kivetését határozza meg a gondozatlan földterületek esetében. Például minden háztartásnak évente legalább háromszor ki kell tisztítani az ingatlanjuk előtti árkokat és rendbe kell tartani a zöldterületüket. A jövő év folyamán a többi község is részesülni fog a program keretében elkülönített keretből”, jelentette ki Ilie Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

A program alapján elsőbbséget élveznek azok a területi-közigazgatási egységek, amelyek teljesítik a következő feltételeket: (1) azon országutak mentén találhatóak, ahol a Kolozsvári Regionális Útügyi- és Hídigazgatóság köztisztasági munkálatokat, ároktisztítást végez, (3) olyan  országos vagy megyei utak mentén találhatóak, amelyeken 24 óra alatt legalább ezer gépjármű halad át, valamint (3) azon önkormányzatoknak esetében, amelyek a lehető legnagyobb tárfinanszírozást biztosítják a társulási szerződésben foglaltak teljesítéséhez. 

A pénz a következők tevékenységekre lehet felhasználni: a településeken végzendő takarítási/köztisztasági munkálatok elvégzéséhez szükséges gépek beszerzése, a köztisztasági/takarítási tevékenységet végző szakszolgáltatók kifizetése, a helyhatóságok által használt gépjárművek üzemeletetési/karbantartási költségeinek fedezése, valamint a szükséges összeg biztosítása a karbantartási és takarítási munkálatok kivitelezésére, amit a törvény szerint előzőleg értesített tulajdonosok helyett végeznek el, abban az esetben ha azok nem teszik ezt meg, azzal a feltétellel, hogy ezt a pénzt majd megtéríti a földtulajdonos.

A törvény lehetővé teszi a helyhatóságok számára, hogy többletadót vessenek ki azon tulajdonosok esetében, akik nem tartják tisztán az utcafront melletti területeket, valamint az ilyen területek tisztítását és/vagy karbantartását a tulajdonosok költségére végezzék el, azt követően, hogy előzetesen értesítették őket, de azóta nem intézkedtek.

Első alkalommal 2021. decemberében utaltak ki pénzt erre a célra, amikor 18 polgármesteri hivatal összesen 2,75 millió lejt kapott a programra. A program keretében eddig 64 polgármesteri hivatal részesült pénzügyi támogatásban, idén 24 önkormányzat, 2022-ben pedig 22 önkormányzat.

Előző Ideiglenesen lezárták a 190G jelzésű megyei út egy szakaszát

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor