A fost lansată licitația pentru serviciul de transport public județean

Acasă > Transport > A fost lansată licitația pentru serviciul de transport public județean

Astăzi, 3 ianuarie, a fost lansată licitația pentru „Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul Județului Bihor”.

Obiectul contractului este delegarea sarcinilor și a responsabilităților către operator/operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport în județul Bihor, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului.

Serviciul cuprinde un număr de 101 trasee, structurate pe 24 de grupe. În evaluarea ofertelor sunt utilizați 6 factori pe componenta tehnică și un factor pe componenta financiară, și anume tariful practicat. Acesta este factorul cu cea mai mare pondere în evaluare, de 50%.

Față de licitațiile anterioare, dispare factorul vechime pe traseu, care avantaja transportatorul care deținea anterior licența de traseu, denaturând competiția liberă. Acest factor a fost înlocuit cu experiență similară, demonstrată cu contracte de servicii publice executate oriunde în Uniunea Europeană.

Totodată, operatorii interesați vor constitui o garanție de bună execuție, ceea ce va face ca transportul să devină mai stabil și mai predictibil. În contractul de delegare a gestiunii vor fi stipulate clauze clare cu privire la respectarea obligațiilor fiecărei părți. Abandonul intempestiv al traseelor, practicat de unii operatori în ultimii ani, va fi mult mai dificil sau cu niște costuri semnificative pentru operatorul de transport.

Licitația deschisă pe loturi se adresează tuturor operatorilor de transport. Termenul pentru depunerea ofertelor este 15.02.2022, iar valoarea estimată este de 151.993.436, 49 lei (suma reprezintă încasările virtuale ale operatorilor pe perioada celor 7 ani de contract).

Anterior A fost semnat contractul pentru construirea platformelor de deșeuri

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor