Contact

Adunarea Regiunilor Europei

Acasă > Adunarea Regiunilor Europei
 • Creată în 1985, Adunarea Regiunilor Europei, cu sediul la Strasbourg, este cea mai mare reţea independentă de regiuni din Europa care promovează democraţia regională, solidaritatea şi dezvoltarea cooperării interregionale pe întregul continent.
 • Este compusă din 230 de regiuni membre din 35 de ţări europene şi 15 organizaţii inter-regionale.
 • În momentul de fatã, 32 judeţe din România sunt membre ARE; Judeţul Bihor este membru cu drepturi depline din anul 2006(conform Hot. C.J. nr. 87 din 18.07.2006).
 • În 1998, A.R.E. a adoptat „Strategia 2000 pentru regiunile Europei” pentru a accelera procesul de regionalizare pe continentul european, şi pentru a promova şi dezvolta reţele de cooperare şi parteneriate culturale, economice şi sociale între regiunile Europei prin transferul de know-how şi schimburi de experienţă.
 • Crearea Congresului Puterilor Locale şi Regionale ale Europei de către Consiliul Europei (1994), precum şi a Comitetului Regiunilor de către U.E. (1995) sunt principalele realizări ale acestei instituţii după primii săi ani de existenţă.
 • Din 2010, ARE a devenit un interlocutor major al institutiilor europene.

» Structură organizatorică:

 • Adunarea generală
 • Biroul politic
 • Comitetul executiv
 • Comisiile tematice și temele transversale
 • Secretariatul general (Strasbourg) și birourile ARE (Bruxelles, Alba-Iulia)

» Ce oferă ARE ?

 1. Formare prin :
  • Universitatea de vară ARE – se organizează din 1996 pentru oamenii politici, personalul angajat în administraţia publică locală, experți și reprezentanți ai Rețelei regionale a tinerilor;
  • Academiile de formare în afaceri europene – propun seminarii gratuite pentru aleșii locali și funcționarii regiunilor membre;
  • Centrul academic și de formare al ARE.
 2. Informare și actiuni de lobbying și networking prin :
  • Biroul ARE de la Bruxelles;
  • ARE este membru al Clubului de Presă Europa de la Bruxelles.
 3. Expertiză pentru finanțările comunitare – ARE informează regiunile-membre cu privire la oportunitățile de finanțare și promovează interesele acestora pentru viitoarea perioadă de programare financiară.
 4. Cooperare internațională – ARE este un actor-cheie în politica de vecinătate.
 5. Implicarea tinerilor
  • Rețeaua Regională a Tinerilor (100 tineri implicați in procesele decizionale regionale);
  • EURODYSSEE (600 stagii pe an) – Este primul program al A.R.E., lansat în 1985, cu scopul de a permite tinerilor europeni integrarea pe piaţa muncii, oferindu-le şansa unei experienţe profesionale în străinătate. Este deschis tinerilor cu vârsta între 18-30 ani, proaspăt abolvenţi sau fără loc de muncă; din 1997, de acest program pot beneficia şi tinerii proveniţi din Europa Centrală şi de Est. Este un program finanţat de către regiunea-gazdă.
 6. Expertiză regională prin Centrul de Expertiză Regională al ARE
 7. Expertiză în economia verde prin grupul de lucru consacrat dezvoltarii durabile.

» Produse si servicii ale ARE pentru membrii și partenerii săi:

 • Exercitarea lobbying-ului pe langă decidenții politici europeni și naționali;
 • Colectarea și structurarea expertizei asupra faptului regional;
 • Diseminarea informației și a expertizei regionale via diferite canale de informare;
 • Facilitarea muncii în retea între regiunile membre;
 • Organizarea formării și a schimbului de bune practici;
 • Valorizarea oportunităților pentru regiuni;
 • Facilitarea întâlnirilor, a contactelor;
 • Asigurarea vizibilității și promovarea imaginii regiunilor membre.

Sursa : www.aer.eu (site-ul oficial al A.R.E.), broșuri ARE

Pentru mai multe detalii vizitați: www.aer.eu

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor