Contact

Cabinetul Preşedintelui

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Cabinetul Preşedintelui

Consilier:
Bianca Firezar

Consilier:
Andrei Crăciun

Contact:

Parcul Traian nr. 5, Oradea

0259/432809

Atribuţii:

 • Asigură consiliere de specialitate pentru preşedintele consiliului judeţean pe următoarele domenii de activitate: relaţii internaţionale, turism, fonduri europene;
 • Întocmesc rapoarte, materiale şi informări cu privire la subiecte în domeniile de mai sus, la solicitarea preşedintelui consiliului judeţean;
 • Participă la şedinţele de consiliu local din comune, oraşe şi municipii, unde îl reprezintă pe preşedintele consiliului judeţean, urmând a-i aduce la cunoştinţa acestuia problemele sesizate de către consilierii locali, precum şi de către primari;
 • Acţionează ca împuterniciţi ai preşedintelui Consiliului Judeţean, în relaţiile cu consiliile locale şi primăriile din judeţ şi alte organe şi organizaţii locale şi centrale în domeniile specifice administraţiei locale;
 • Îl reprezintă pe preşedintele consiliului judeţean la manifestări, conferinţe, seminarii din ţară şi străinătate, la solicitarea acestuia;
 • Participă la şedinţele de consiliu judeţean;
 • Asigură săptămânal, primirea cetăţenilor în audienţă şi ţine „Registrul de audienţe”, în care consemnează problemele legate de cetăţeni, urmărind soluţionarea acestora de către persoanele sau instituţiile desemnate prin rezoluţie;
 • Participă la audienţele preşedintelui consiliului judeţean şi rezolvă problemele repartizate de acesta;
 • Participă, la solicitarea preşedintelui, la acţiuni ale instituţiilor de cultură, asistenţă socială, educativ – ştiinţifice, sportive;
 • Organizează activitatea de primire de către preşedinte a delegaţiilor, persoanelor juridice şi fizice, în funcţie de programul acestuia şi poate participa, când se consideră necesar, la discuţiile care au loc;
 • Elaborează unele lucrări şi desfăşoară acţiuni ce privesc activitatea preşedintelui pentru a asigura acestuia timpul necesar realizării unor atribuţii şi sarcini importante;
 • Asigură un climat propice de muncă în vederea realizării sarcinilor ce revin preşedintelui;
 • Primeşte şi triază apelurile telefonice şi corespondenţa, contactează colaboratorii şi şefii de compartimente în vederea participării acestora la întâlnirile dispuse de preşedinte;
 • Elaborează şi formulează răspuns la corespondenţa repartizată de către preşedintele Consiliului judeţean;
 • Conduce colective de analiză şi asigură coordonarea realizării unor programe, rapoarte, analize şi informări dispuse de preşedinte;
 • Primeşte şi păstrează documentele secrete adresate preşedintelui, conduce evidenţa actelor normative ce privesc activitatea Consiliului judeţean, asigurând informarea în timp util a preşedintelui cu prevederile acestora, urmăreşte realizarea la termen a sarcinilor, atribuţiilor şi obiectelor stabilite prin hotărârile Consiliului judeţean;
 • Monitorizează informaţiile, de orice fel, care apar în presa scrisă şi audiovizuală, locală sau centrală, referitoare la judeţul Bihor; prezentarea acestora – a informaţiilor, articolelor, în rezumat, preşedintelui Consiliului judeţean;
 • Efectuează sondaje care să aibă ca obiect direct, aspecte ale activităţii Consiliului judeţean, consiliilor locale, primarilor şi consilierilor, pe baza cărora să se întocmească studii necesare în diferitele sectoare de activitate economice şi sociale;
 • Ține legătura sau reprezintă Consiliul judeţean în relaţiile cu presa scrisă şi vorbită, cu reprezentanţii acesteia, în măsura împuternicirilor date de preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar;
 • Participă, de drept, la manifestările organizate de Consiliul judeţean;
 • Participă la organizarea conferinţelor de presă stabilite de preşedinte şi vicepreşedinţi;
 • Întreţine relaţiile de colaborare cu compartimentele de mass-media ale consiliilor din celelalte judeţe şi organizează sesiuni de referate pe tema „Mass-Media şi Administraţia Locală”;
 • Pregăteşte întâlniri, mese rotunde, cu participarea consilierilor locali, funcţionari publici şi lideri de opinie din localităţile judeţului;
 • Respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii date de către Preşedintele Consiliului Judeţean.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor