Contact

Managerul public

Acasă > Conducere > Aparat de specialitate > Managerul public

Atribuţii:

(1) Managerul public îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului general al Direcției generale tehnice.

(2) Activitatea managerului public este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind Statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 783/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public.

(3) Conform statutului, managerul public asigură:

 1. revizuirea procedurilor şi a regulamentelor specifice instituţiei, în conformitate cu standardele Uniunii Europene de calitate şi eficienţă;
 2. aplicarea de principii şi tehnici moderne de management al proiectelor;
 3. aplicarea de principii şi tehnici moderne de management operaţional, supervizare şi control al calităţii;
 4. aplicarea de principii şi tehnici moderne de management al resurselor umane;
 5. aplicarea de principii şi tehnici moderne privind bugetarea şi managementul financiar din sectorul public.;
 6. aplicarea de principii şi tehnici moderne privind managementul informaţiei, comunicare şi relaţii publice.

(4) Managerul public îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. Coordonează activităţi, proiecte, programe, compartimente, alte structuri organizatorice sau servicii publice, în funcţie de obiectivele pe care le are de atins, conform delegării competențelor prin Dispoziție a președintelui consiliului județean;
 2. Identifică domenii care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
 3. Susţine prezentări publice în domeniul reformei administraţiei publice şi integrării europene, precum şi în alte domenii de activitate în legătură cu realizarea obiectivelor stabilite în cadrul instituţiei;
 4. Revizuieşte, evaluează şi propune recomandări în scopul simplificării, modernizării şi îmbunătăţirii modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii;
 5. Elaborează şi propune strategii de comunicare şi management la nivel intra si interinstituţional;
 6. Elaborează metodologii de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
 7. Orice alte atribuţii cu un nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.

Managerul public colaborează, la solicitarea președintelui consiliului județean, cu alte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în vederea realizării următoarelor activităţi, pe domenii specifice:

Managementul instituţiei:

 1. Implementarea de planuri şi strategii de comunicare internă şi externa;
 2. Elaborarea procedurilor de lucru specifice activităţilor curente ale instituţiei;
 3. Elaborarea de strategii specifice domeniului;
 4. Utilizarea eficienta a resurselor în calitate de lideri, coordonatori sau membri pe termen lung, mediu sau scurt în echipe de proiect, grupuri de lucru sau reţele interinstituţionale, pentru a stimula abordările creative si fezabile vizând soluţionarea problemelor şi modernizarea practicilor din sectorul public;
 5. Evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 6. Utilizarea de instrumente şi tehnici manageriale în administraţia publică;
 7. Formularea de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 8. Elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea de politici şi strategii;
 9. Monitorizarea şi evaluarea implementării de politici, strategii sau programe;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor