Contact

Aeroportul Oradea

Conducere:
Răzvan Horga, Manager

Contact:

Calea Aradului, Nr.80, Oradea, Bihor

0259-416082

0259-455641

Descriere generală

R.A. ”Aeroportul Oradea” se află în subordinea Consiliului Județean Bihor, conform Hotărârii de Guvern nr. 398 din 4 august 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, și funcționează ca Serviciu de Interes Economic General. Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit de interes local, s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.172 din 29 iulie 2011 pentru încredințarea Serviciului de Interes Economic General Aeroportului Oradea.

R.A. „Aeroportul Oradea” are ca obiect de activitate:

– administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprii;

– dirijarea la sol a aeronavelor româneşti şi străine;

– asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare;

– coordonarea unitară a activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri şi de mărfuri şi a activităţilor de aviaţie generală şi militară solicitate;

– dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea pistei, căii de rulare şi platformei, echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;

– realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competenţelor, cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil;

– efectuarea directă de operaţiuni de comerţ exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, şi realizarea importului de echipamente şi piese de schimb.

Aeroportul Oradea este cel mai apropiat aeroport de graniţa spațiului Schengen, fiind prima poartă aeriană a României.Dezvoltarea şi potenţialul economic al oraşului, precum şi poziţia sa geografică fac din Aeroportul Oradea unul de interes european. Accesibil, la doar 6 km de Oradea, lângă drumul naţional DN 79, aeroportul deserveşte judeţul Bihor cu o populaţie de peste 620.000 de locuitori.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor