Contact

Centrul de Cultură al Județului Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Centrul de Cultură al Județului Bihor

Conducere:

Buțiu Liviu Florin, Manager 

Contact:

Str. Moscovei nr. 5, Oradea, Bihor

+40 359 436 162

centruldeculturabihor@gmail.com

Centrul de Cultură al Județului Bihor s-a înființat în urma HCJ nr.242 din 29.12.2020, prin reorganizarea Școlii de Arte ”Francisc Hubic”, prin fuziune prin absorbție a Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale. Școala de Arte ”Francisc Hubic” și-a schimbat denumirea în Centrul de Cultură al Județului Bihor.
Centrul de Cultură al Județului Bihor este un așezământ cultural, instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, gestiune proprie, și funcționează în baza Ordonanței de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările ulterioare, ca instituție bugetară în subordinea Consiliului Județean Bihor, care-i asigură baza materială și resursele materiale necesare.
Misiunea Centrului este promovarea culturii, a artei naționale și universale și organizarea de cursuri teoretice și practice necesare formării continue în domeniul artelor și meșteșugurilor.

Scopul, principiile și obiectul de activitate
Prin activitățile desfășurate, Centrul asigură conservarea, promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale precum și activități culturale pentru petrecerea timpului liber.
Centrul își desfășoară activitatea respectând:
– Dreptul de acces la viața culturală
– Dreptul de participare la viața culturală
– Dreptul la respectul identității culturale
– Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau situație socială, de a se identifica cu o comunitate culturală

– Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Național
– Dreptul la protecția activităților creatoare
– Dreptul la protecția proprietății intelectuale
– Dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea prin și pentru artă
– Dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a creatorilor, a artiștilor și a creațiilor lor

Obiectivele principale ale activității Centrului:

 • Organizarea activităților de promovare a culturii, a artei naționale și universale de dezvoltare și afirmare a responsabilităților creatoare ale locuitorilor județului Bihor în domeniile cultural-artistice, educație și recreativ-distractive;
 • Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală, precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;
 • Oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al cetățenilor la viața culturală;
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
 • Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice și practice, necesare formării deprinderilor artistice și a meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale, în afara sistemelor formale de educație;
 • Păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural;
 • Dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
 • Promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a identității etno-culturale în circuitul național și internațional de valori;
 • Perfecționarea metodică a activității așezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
 • Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri cu specialiști și publicara lor în publicații și cărți de specialitate;
 • Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate etc., prin intermediul cărora să fie valorificate creațiile Centrului la nivel național și internațional.

Centrul își desfășoară activitatea pe bază de programe și proiecte elaborate în concordanță cu strategia educativ-formativă și culturală a județului Bihor. Pentru realizarea activităților specifice din programe și proiecte, Centrul poate colabora cu instituții publice, ONG-uri, persoane fizice și juridice de drept public sau privat.
Centrul poate înființa secții și puncte de lucru în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a județului bihor, în parteneriat cu consiliile locale sau cu alți parteneri locali.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor