Contact

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Popeşti

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Popeşti

Conducere:
Sandor Gabriela Maria Adriana, Director

Contact:

Popești nr. 40, județul Bihor

0259-327790

0259-327790

scajpop@yahoo.com

Descriere generală

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Popești şi-a început activitatea în anul 1970 ca instituţie destinată ocrotirii şi educării copiilor cu deficienţe; pe parcursul anilor instituţia s-a dezvoltat continuu. Funcționează în regim de zi, copii din alte localități fiind cazați la internatul de la centru. Pe tot parcursul funcționării s-a urmărit realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi finalităţilor reformei învăţământului în scopul organizării acțiunii de învăţare, reabilitare, compensare, integrare a copiilor cu deficiență mintală și locomotorie.

Misiunea școlii este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv în care drepturile şi demnitatea copiilor/elevilor cu dizabilităţi să fie respectate.

Instituția de învățământ asigură servicii specializate în următoarele domenii:

– depistarea precoce și intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educative speciale;
– școlarizarea copiilor cu diverse grade și tipuri de dizabilități;
– terapii specifice pentru copii cu cerințe educative specifice din învățământul special și din învățământul de masă;
– evaluarea, diagnosticarea și urmărirea evoluției școlare a copiilor cu cerințe educative prin intermediul comisiei interne de evaluare continuă;
– realizarea și aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;
– realizarea adaptării curriculare pentru copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă;
– propunerea serviciilor de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;
– asigurarea asistenței psihoeducaționale copiilor cu cerințe educative speciale prin cadre didactice de sprijin/itinerante, terapeuți, consilieri etc.;
– informarea și consilierea familiilor copiilor cu cerințe educative speciale cu privire la problematica educației copiilor lor;
– asigurarea resurselor umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educației speciale;
– colaborarea cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate;
– colaborarea cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.

Beneficiarii acestor servicii sunt:

– preșcolari și școlari din învățământul special si din cel de masă;
– părinți sau aparținători legali ai copiilor;
– personalul angajat în unitățile de învățământ sau în instituții care acționează în domeniul educației speciale a copiilor;
– membri ai comunității locale.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor