Contact

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Orizont Oradea

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Orizont Oradea

Conducere:
Lăcrimioara Adina Șipoș, Director

Contact:

Str. Traian Lalescu 1, Oradea, Bihor

0259-411865

0259-411865

cseiorizont.oradea@yahoo.com

Descriere generală:

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea urmăreşte păstrarea identităţii sale plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând şcoala ca instituţie şi dând şanse egale elevilor cu cerinţe educative speciale pentru integrarea cu succes în viaţa socială. Centrul este o importantă unitate şcolară în sistemul de învăţământ special, care asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza municipiului Oradea și din localitățile limitrofe acestuia, la nivel primar şi gimnazial, în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți și pentru fiecare.

Începând cu anul școlar 2017-2018 școala a absorbit Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Tileagd, continuând să asigure funcționarea grupelor de învățământ special la Tileagd.

Scopul acestei școli este promovarea dreptului la educație și recuperare al copilului, prin compensare/abilitare/reabilitare. Tinerii cu dizabilităţi vor fi incluşi într-o şcoală deschisă, prietenoasă, tolerantă şi democratică, comprehensivă, fără discriminare şi excludere, mediu în care ei sunt valorizaţi şi integraţi.

Centrul s-a născut din comasarea celor două centre școlare și anume Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 şi nr. 3 în septembrie 2010.

Beneficiarii acestor servicii sunt:

 • elevii cu CES din învățământul special;
 • elevii cu CES integrați în învățământul de masă;
 • părinții și aparținătorii legali ai copiilor;
 • cadrele didactice, cadrele didactice din învățământul de masă;
 • studenți care efectuează practica pedagogică;
 • membrii ai comunității locale: elevi voluntari care acționează în SNAC, fundații, ONG-uri, agenți economici .

Ofertă educaţională:

 • diagnosticarea şi depistarea precoce a deficienţei, tulburărilor, dificultăţilor; diagnosticarea, consilierea elevilor din şcoala publică;
 • terapia tulburărilor de limbaj, terapia tulburărilor de comportament, terapia ABA, terapia PECS, ADHD, Sindrom Down, autist, cultură fizică medicală, stimulare psihomotrică, stimulare senzorială, şcolarizarea copiilor cu deficienţe de auz, limbajul VVS;
 • elaborarea programelor de intervenţie personalizată, asigurarea debutului şcolar al elevilor cu deficienţă mintală;
 • elaborarea curriculum-ului pentru elevii şi clasele de elevi cu deficienţă mintală uşoară şi moderată în şcoala publică şi asigurarea serviciilor de specialitate prin profesorii itineranţi;
 • şcolarizare şi terapii la domiciliul elevilor nedeplasabili, acţiuni educative: antidrog, antifumat, ecologizare;
 • consilierea psihologică a elevilor, consilierea familiei, orientare şcolară şi profesională.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor