Direcţia de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Direcţia de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Bihor
Conducere:
Iova Marcel, Director Executiv
Contact:

Str. Dunărea nr. 2, Oradea, Bihor

0359-418206

contact@djepbihor.ro

djepbihor.ro

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor. Aceasta are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor coordonează şi controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Bihor (S.P.C.L.E.P.)

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic. Activitatea Direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către D.E.P.A.B.D.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor