directia generala de asistenta sociala

Conducere:
Otilia Camelia Gaciu, Director General

Contact:

Str. Feldioarei nr.13, județul Bihor

0259-476371

0359-409-285

0259-447-435

dgaspc@rdsor.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Bihor este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 73 din 28.12.2004.

Misiunea Direcției Generale constă în realizarea la nivel județean a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

–    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
–    de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
–    de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
–    de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
–    de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
–    de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2021. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast