Contact

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bihor

Conducere:
Călin Puia, Director General

Contact:

Str. Feldioarei nr.13, județul Bihor

0259-476-371

0359-409-285

0259-447-435

dgaspc@rdsor.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Bihor este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 73 din 28.12.2004.

Misiunea Direcției Generale constă în realizarea la nivel județean a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

–    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune anti-sărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
–    de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
–    de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
–    de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
–    de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea si combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
–    de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor