Contact

Spitalul de Psihiatrie Nucet

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Spitalul de Psihiatrie Nucet

Conducere:
Lazea Dănuț, Manager

Contact:

Str. Pescărușului nr.5, Nucet, Bihor

0259-339400

0259-339400

spnucet@yahoo.com

spnucet.ro

Descriere generală

Spitalul de Psihiatrie Nucet este o unitate sanitară cu personalitate juridică, de mono-specialitate – psihiatrie, care asigură asistența medicala spitaliceasca în psihiatrie, atât pentru bolnavii din județul Bihor, cât și pentru bolnavii din județele arondate.

Misiunea spitalului este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

Viziunea managerială a echipei de conducere este să devină cel mai bun furnizor de asistență medicală psihiatrică din întreaga regiune, etalon al profesionalismului și calității.

Preocupările managementului se axează pe următoarele obiective strategice:

 • creşterea calităţii actului medical;
 • creşterea calităţii actului managerial;
 • dezvoltarea serviciilor medicale oferite;
 • adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;
 • adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;
 • eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului;
 • personalizarea organizaţiei în raport cu terţi colaboratori;
 • obținerea satisfacției pacienților;
 • perfecționarea continuă a personalului.

În prezent spitalul este structurat pe 5(cinci) secții având 226 paturi:

 • Secția Psihiatrie I Acuți 40 paturi
 • Secția Psihiatrie II Cronici Mixt 70 paturi
 • Secția Psihiatrie III TBC 36 paturi
 • Secția Psihiatrie IV (Psihogeriatrie) 42 paturi
 • Secția Cronici (terapie ocupațională și reabilitare) 38 paturi

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor