Contact

Unitatea de Asistență Medico–Socială Popești

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Unitatea de Asistență Medico–Socială Popești

Conducere:
Dr. Kekedi Judith, Director

Contact:

Localitatea Popești nr.10, Bihor

0259-327799

0259-327799

cmspopesti@yahoo.com

Descriere generală

Unitatea de Asistență Medico-Socială Popeşti este o instituţie de interes judeţean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bihor. Centrul a fost înfiinţat în temeiul H.G. 412 din 02.04.2003, prin Hotărârea Consiliului Local Popeşti, ca instituţie cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice locale, pe structura fostului Spital de Pneumo-ftiziologie şi a Centrului de Sănătate din localitate. Unitatea funcţionează din 01.10.2003 cu cincizeci de paturi; iar începând din 01.01.2005 pe baza O.G. nr. 78 din 19.08.2004 a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.

Scopul Centrului Medico-Social Popeşti este de a identifica şi soluţiona nevoile sociale individuale, familiale sau de grup, a persoanelor cu nevoi speciale cu afecţiuni medicale cronice, de a preveni, limita sau înlătura temporar situaţiile de dificultate sau vulnerabilitate în care se pot afla la un moment dat o persoană sau o familie, situaţii care pot duce la marginalizare sau excludere socială. Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de îngrijire şi găzduire ţinând cont de vârsta, diagnosticul medical şi social, precum şi de potenţialul restant al beneficiarilor.

Beneficiarii serviciilor acordate sunt persoane cu afecţiuni cronice medii sau grave, care necesită permanent sau temporar supraveghere, îngrijire, asistare, tratament, şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială şi pentru un trai decent.

Internarea în Unitatea de Asistență Medico-Socială Popeşti se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe baza unei grile de evaluare medico-sociale a persoanei. Conţinutul cadru al acestui document se aprobă prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate sunt:

  • asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
  • asigurarea unor condiţii de îngrijire, care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei;
  • asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale;
  • asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor, cât şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice şi altele asemenea);
  • intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;
  • stimularea participării la viaţa socială;
  • facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;
  • organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale;
  • identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată în timp îndelungat.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor