Contact

Acordare sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România, cf OG nr. 82/2001 si HG nr. 1470/2002

Acasă > Informații publice > Acordare sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România, cf OG nr. 82/2001 si HG nr. 1470/2002

HOTĂRÂRE nr. 1470 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România*) – Republicare
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
______
*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, dânduse
textelor o nouă numerotare.
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23
decembrie 2002 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2006 privind modificarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006.
ANEXĂ:
NORME METODOLOGIC E pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 541 din data de 27 august 2013

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor