Contact

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ108K

Acasă > Proiecte > REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ108K

“TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD; DRUMUL APUSENI; REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ108K, Ltotală = 12,893 KM, JUDEȚUL BIHOR”

Comunicat de presa SMIS 115588- lansare

În cursul zilei de 18 decembrie 2017 la Sediul Guvernului României a fost semnat Contractul de finanțare nr.871/18.12.2017pentru obiectivul mai sus menționat între:

– Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

– Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, reprezentată legal de d-nul Marcel Ioan Boloș, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

– U.A.T. Județul Bihor, reprezentată legal de d- nul Pásztor Sándor, având funcția de Președinte al Consiliului Județean Bihor, în calitate de Beneficiar al finanțării.

 

TITLUL PROIECTULUI:

“TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD; DRUMUL APUSENI; REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ108K, Ltotală = 12,893 KM, JUDEȚUL BIHOR”, cod SMIS 115588

BENEFICIAR:

UAT Judetul Bihor

SCOPUL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea accesibilitatii zonei Muntilor Apuseni si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din zona, in vederea dezvoltarii economice durabile zonei din vecinatatea retelei TEN-T.

 Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 6. Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, deoarece reabilitarea acestui traseu va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, va duce la reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, la imbunatatirea accesului pe piata regionala, cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, creind conditiile necesare pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive in zona de interes strategic acoperita de zona Muntilor Apuseni. Reabilitarea acestui sector de drum va contribui la dezvoltarea retelelor de transport, facilitand cooperarea interregionala. Prin reabilitarea tuturor acestor drumuri creste importanta economica, sociala si culturala a intregii zone cuprinsa de Muntii Apuseni.

Proiectul raspunde obiectivului axei prioritare 6 a Programului Operational Regional 2014-2020 deoarece prevede conectivitatea extinsa, directa sau indirecta cu reteaua TEN-T prin: ”DJ 108K, DJ764B si DJ108A (judetul Cluj), DJ108G (judetele Cluj si Salaj)” cu DN19H (Reteaua TEN-T).

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-reabilitarea si modernizarea traseului format din DJ 108K Remeti – Limita judet Cluj pe o lungime de 12,893 km;

-Cresterea gradului de accesibilitate a mobilitatii populatiei si a bunurilor pe piata regionala prin accesul la coridorul TEN-T pentru persoanele din localitatile teritoriilor administrative ale Comunei Bulz.

Aceste obiective specifice ale proiectului contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare comuni si specifici ai programului pentru aceasta prioritate de investitii, respectiv:

– Lungime drum judetean modernizat conectat la TEN-T: 12,893 km.

– Populatia deservita de o infrastructura secundara reabilitata, care asigura accesul la coridoarele TEN-T: 2149 persoane. Proiectul va contribui semnificativ la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6 prin faptul ca prin modernizarea DJ 108K Remeti – limita judet Cluj pe o lungime de 12,893 km se vor imbunatati parametrii relevanti ai acestuia, in mod special asigurarea realizarii desfasurarii traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe intreg traseul, cresterea portantei si a sigurantei rutiere pe tronsoanele de drum judetean mai sus amintite, care asigura conectivitatea indirecta cu reteaua TEN-T, prin: ”DJ 108K, DJ764B si DJ108A (judetul Cluj), DJ108G (judetele Cluj si Salaj)” cu DN19H (Reteaua TEN-T) .

In cadrul proiectului se vor realiza o serie de categorii de elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei cum ar fi:

-semne de circulaţie (indicatoare rutiere) noi – 321 buc

-parapeţi metalici zincati noi medii – 6315 ml

-semnalizare orizontala noua – 39 km

REZULTATELE:

Investitia realizata in ca proiectului va avea ca rezultat:

Lungimea drumurilor judetene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T 12,893 km;

Un pod nou;

Categorii de elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei:

-semne de circulatie (indicatoare rutiere) noi – 321 buc;

-parapeţi metalici zincati medii noi – 6315 ml;

-semnalizare orizontala noua -39 km.

Populatia deservita de o infrastructura secundara reabilitata, care asigura accesul la coridoarele TEN-T: 2149 persoane

DATA DE ÎNCEPERE:

19.08.2015

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

19.08.2015-30.11.2023

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI, INCLUSIV FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ:

Valoare investiție: 36.235.773,46 lei (inclusiv T.V.A.),

din care:

-Contribuţia UE, inclusiv T.V.A. aferent: 30.619.794,67 lei;

-Contribuţia naţională- buget national, inclusiv T.V.A. aferent: 4.683.027,43 lei;

-Contribuția naţională- proprie a beneficiarului, inclusiv T.V.A. aferent: 932.951,36 lei;

Comunicat de presa finalizare proiect 115588

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor