Contact

Regulamentul pentru serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, în transparență decizională

Acasă > Fără categorie > Regulamentul pentru serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, în transparență decizională

Astăzi, 25 iunie, a fost postat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind „Reguamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Bihor, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”.

Consiliul Județean Bihor asigură în mod permanent servicii publice de adăpostire pentru animalele aflate în pericol pentru care sunt emise ordine de plasare în adăpost. Se consideră, printre altele, animale în pericol acele animale rănite sau schingiute, implicate în lupte între sau cu animale, folosite penru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea acestora, animalele sălbatice sau domestice captive asupra cărora a fost practicat tirul ori animale din speciile speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflate, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Rutier care constată că un animal se alfă în pericol, emit de îndată un ordin de plasare a acestuia în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Ordinul se comunică ulterior Consiliului Județean Bihor, care va transmite mai departe informația entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Serviciile acordate animalelor în adăpost cuprind capturarea/ preluarea/ rdiciarea acestora, asistență veterinară de urgență, transportul animalelor la adăpost, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, cazarea și hrănirea lor pe perioada adăpostirii.

Consiliul Judeţean Bihor va deconta toate cheltuielile suportate de către entităţile cu care are încheiate contracte, conform tarifelor stabilite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fiecare tip de serviciu acordat animalului plasat în adăpost, sens în care vor fi cuprinse sume în buget cu această destinaţie.

Regulamentul conține, de asemenea, drepturile și obligațiile stabilite în cazul deținătorilor de animale plasate în adăpost care cer restituirea acestora.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, la rubrica Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională precum şi la Compartimentul Relații cu Consilierii din cadrul Consiliului Județean Bihor.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Anterior Alba, Bihor și Cluj, parteneriat pentru Munții Apuseni

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor