Contact

Strategia de dezvoltare a județului Bihor, aprobată

Acasă > Turism > Strategia de dezvoltare a județului Bihor, aprobată

În ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor de astăzi, 31 martie, a fost aprobată Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor, pentru perioada 2021 – 2027.

Documentul cuprinde lista proiectelor pe care Consiliul Județean Bihor își propune să le realizeze în următoarea perioadă, cu un plan de acțiune concret și un grafic de monitorizare a modului în care această strategie va fi implementată.

Județul nostru beneficiază de o serie de avantaje care, dacă vor fi valorificate, pot contribui la dezvoltarea acestuia: o capacitate administrativă ridicată, poziția geografică, un mediu universitar cu potențial de dezvoltare, potențialul turistic și cadrul natural, din perspectiva ariilor protejate, a peșterilor, apelor termale, apelor curgătoare și a lacurilor.

Ne-am propus ca această strategie să nu fie o strategie a Consiliului Județean Bihor, ci o strategie a județului Bihor. Din această perspectivă, a obiectivelor strategice pe care le asumăm pentru această perioadă, administrația a și anticipat câteva dintre aceste aspecte. Spre exemplu, știam cu toții că avem o problemă de conectivitate. Este motivul pentru care cea mai mare parte a proiectelor pentru județul nostru urmărește să realizeze acest obieciv important. De la proiectele de infrastructură rutieră: drumul expres Oradea – Arad, centura Beiuș, Aleșd, centurile metropolitane din Sânmartin, Oșorhei, Nojorid, Sântandrei, drumul de legătură cu Biharia, inelul rutier metropolitan, până la proiectele privind aeroportul și electrificarea liniei de cale ferată. Acestea vor face ca județul nostru să fie mai bine conectat în viitor”, a precizat Mircea Mălan, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, într-o conferință de presă care a precedat ședința ordinară.

Vicepreședintele Mircea Mălan a menționat și proiectele privind valorificarea potențialului turistic, prin amenajarea unor camping-uri în mai multe zone din județ, construirea unor centre de educație ecologică și management al ariilor protejate și amenajarea mai multor peșteri.

Documentul conține următoarele capitole: (1) plasarea județului Bihor în contextul european, național, regional și județean, (2) analiza principalilor indicatori: demografie, sănătate, social, cultură, planificare spațială, dezvoltare urbană și comunitară, e-guvernare, economie, turism, (3) o analiză SWOT, (4) profilul strategic al județului, (5) perspective strategice pentru județul Bihor, (6) managementul și implementarea propriu-zisă a strategiei și (7) planul de acțiune.

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a fost realizată de firma CMPG Consultancy S.R.L. și a costat 557.000 lei, fără TVA. Aceasta a fost elaborată în cadrul proiectului „Optimizarea procesului decizional şi al planificării strategice şi bugetare la nivelul Consiliului Judeţean Bihor”, cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, un proiect cu o valoare totală de 2,65 milioane lei.

Documentul poate fi parcurs accesând link-ul de .

Anterior Sprijin pentru introducerea gazului în comuna Mădăras

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor