Contact

Strategia de externalizare a serviciilor DGASPC, în transparență decizională

Acasă > Asistență socială > Strategia de externalizare a serviciilor DGASPC, în transparență decizională

Astăzi, 7 mai, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de externalizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC), care nu au făcut obiectul externalizării. Demersul vine în complementaritate cu activitatea de subcontractare a serviciilor sociale începută în anul 2011.

Externalizarea/Contractarea serviciilor sociale către/de la organizații private se face în baza unei proceduri de licitație, care este deschisă tuturor furnizorilor privați de servicii sociale acreditați. Pentru a putea participa la o procedură de contractare, solicitantul trebuie să fie furnizor privat de servicii sociale, denumit în continuare furnizor privat şi definit în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să fie acreditat, conform legii.

Aceste măsuri vor duce la eficientizarea costurilor, dar, potrivit Strategiei, este absolut necesar să se țină cont și de relațiile de atașament formate între beneficiari și personal și constanța acestora.

În prezent, DGASPC are în structura sa 15 servicii externalizate și 45 de servicii neexternalizate (20 de servicii pentru copii și 25 pentru adulți).

Regulamentul poate fi consultat la avizier, la Compartimentul Relații cu Publicul, precum și pe site-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Anterior Gradul de colectare selectivă a deșeurilor în județul Bihor a ajuns la 30%

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor