Contact

A fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad””.

Acasă > Achiziții Publice > A fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad””.

Vă informăm că la data de 11.02.2021 a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad””.

Informații privind procedura:

Anunț de participare nr: CN1028320 din 11.02.2021 disponibil la adresa www.e-licitație.ro

Denumirea procedurii: ” Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad”

Procedura de atribuire: Licitație deschisă

Termenul pentru depunerea ofertelor: 22.03.2021 ora 15:00.

Tipul contractului: servicii.

Valoarea estimată: 42.061.284,66lei.

Descrierea achiziției:

 In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente:

 • Actualizare/Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.) inclusiv realizare culoar de expropriere, studii și documentații pentru obținere avize/acorduri, precum și taxele aferente, studiu/documentație tehnică aferentă obținerii PUZ;

• Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; • Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

• Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de execuție lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru execuție lucrari;

 • Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in vederea sustinerii cererii de finantare, atat pe parcursul procesului de pregatire a cererilor de finantare, cat si in perioada de evaluare a acestora de catre toate institutiile implicate in acest proces .

• Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției lucrarilor si pe perioada de notificare a viciilor, conform Legii nr.10/1995 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anterior A fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Elaborare DALI pentru lucrarea „Reabilitare DJ767E Oșorhei-Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L = 12,700 km) județul Bihor” și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul: „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” județul Bihor

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor