Contact

Achiziția serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str.Ceyrat, nr.4, Oradea

Acasă > Achiziții Publice > Achiziția serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul: „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str.Ceyrat, nr.4, Oradea

Vă informăm că la data de 22.02.2021 a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ” Achiziția serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul:  „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str.Ceyrat, nr.4, Oradea”.

Informații privind procedura:

Anunț de participare simplificat nr: SCN1082316 din 22.02.2021 disponibil la adresa www.e-licitație.ro

Denumirea procedurii: ”Achiziția serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul:  „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str.Ceyrat nr.4 Oradea”

Procedura de atribuire: Procedura simplificată

Termenul pentru depunerea ofertelor: 12.03.2021 ora 15:00.

Tipul contractului: lucrări; proiectare și execuție.

Valoarea estimată: 19.597.503,00  lei fără TVA.

Descrierea achiziției:

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei infrastructuri de inovare și transfer tehnologic în județul Bihor în scopul creșterii inovarii în firme în domeniile de specializare inteligentă alese și implicit, în scopul susținerii dezvoltării economice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Construirea și dotarea unei clădiri cu regim de înalțime P+2E și o suprafață desfășurată de 5.417.78 mp, cu destinația de Parc științific și tehnologic.
  2. Amenajarea unei parcări de 63 de locuri de parcare autoturisme, dintre care 2 destinate persoanelor cu handicap locomotor și instalarea unui rastel de biciclete.
  3. Prestarea de către Parcul Științific și Tehnologic Bihor prin Universitatea din Oradea de servicii de transfer tehnologic către agenții economici în următoarele domenii de specializare inteligentă: eco-nano-tehnologii și materiale avansate, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, sănătate, bioeconomie, energie, mediu si schimbari climatice.

1.Etapa I – PROIECTARE, si anume:

Elaborare Proiect pentru Autorizarea lucrărilor de Construire/Desfiinţare şi Proiect pentru autorizarea lucrărilor de organizare de şantier (PT – partea I), inclusiv obţinerea Autorizaţiei de Construire/desfiinţare în numele beneficiarului,  Proiect tehnic de execuţie  (PT – partea II), Detalii de Execuţie, Caiete de Sarcini pe specialităţi, Documentaţii de deviere a utilităţilor/reţelelor (după caz), Documentaţie aferentă lucrărilor de organizare de şantier, Documentaţii de obţinere a avizelor, inclusiv verificarea proiectului tehnic de execuţie, Documentaţie tehnică pentru urmărirea comportării în timp a construcţiei, Plan de securitate şi sănătate în muncă şi Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor. Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, se va acorda pe toată durata contractului de execuţie, acesta având inclusiv obligaţia de a întocmi proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – „as built”, a Cerificatului energetic,  precum  şi devizul general actualizat la terminarea lucrărilor  în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum şi a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C..

2. Etapa II – EXECUTIE, si anume:

Execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţie  “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor”

Anterior A fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad””.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor