Contact

,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Oradea și Județul Bihor”

Acasă > Infrastructură > ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Oradea și Județul Bihor”

Decembrie 2023

UAT Județul Bihor cu sediul în Loc. Oradea, Strada Parcul Traian , Nr. 5, Județ Bihor, cod de identificare fiscală 244987a derulat începând cu data 27.02.2023 proiectul intitulat: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in Municipiul Oradea si Judetul Bihor (cod SMIS 139933) finanțat  din Fondul de Dezvoltare Regională REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, nr. 1437 din data de 18.05.2022.

Valoarea totală a Contractului de Finantare este de 7.844.119,09 lei, din care asistența financiară nerambursabilă primită prin Programul Operațional Infrastructură Mare este de 7.844.119,09 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de reacție a Consiliului Județean Bihor, a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Bihor, a Unității de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet si a Unității de Asistenta Medico-Sociala Popești la criza de sănătate publica cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin sporirea capacității de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID 19.

Proiectul de față este absolut necesar pentru gestionarea crizei COVID – 19 deoarece, de la debutul pandemiei cei patru parteneri s-au străduit să asigure o capacitate adecvată de prevenire și combatere a contaminării cu virusul SARS-CoV 2 însă acest lucru a fost îngreunat de lipsa dotării, în cantitățile necesare, cu aparatură medicală specifică și echipamente, substanțele de protecție și dezinfecție recomandate. Personalul DGASPC Bihor, UAMSP Nucet si UAMS Popești au lucrat în ture, conform Ordinelor de ministru si prevederilor Ordonanțelor militare. Pentru prevenirea infectării și pentru depistarea precoce a infectării cu virusul SARS CoV-2 este necesară dotarea suplimentară cu materiale de dezinfecție si consumabilele prevăzute a fi achiziționate în acest proiect. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S130 – Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 cu un număr de 3 unități (DGASPC Bihor, UAMSP Nucet si UAMS Popești). Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare in urma implementării proiectului deoarece se va îmbunătăți capacitatea de prevenție a pacienților din județul Bihor prin dotarea cu echipamente de protecție si prevenție a DGASPC Bihor, UAMSP Nucet si UAMS Popești.

Obiectivele specifice:  

Dotarea si echiparea DGASPC Bihor , UAMSP Nucet respectiv UAMS Popești cu 14 categorii de echipamente de protecție, materiale și substanțe pentru combaterea pandemiei COVID-19.  Creșterea capacitații Consiliului Județean Bihor si a partenerilor de proiect, de prevenire si combatere a contaminarii cu virusul SARS – Cov2, prin implementarea unor masuri de management de proiect , respectiv de auditare, care sa duca la implementarea cu succes a proiectului. Creșterea vizibilității programului de finanțare a partenerilor și a activităților proiectului, prin realizarea unei campanii de informare si publicitate în presa scrisa si on-line, respectiv pe paginile web a partenerilor din proiect.

Rezultatele estimate:

Entitati publice dotate/sprijnite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2 – trei:DGASPC Bihor , UAMSP Nucet, respectiv UAMS Popești. Valoarea echipamentelor de protectie personala achiziționate este de 1,609,430.760 euro. Aceste rezultate se vor resimți în primul an după finalizarea implementării proiectului și se vor menține pe toată durata de durabilitate a proiectului (5 ani).

Perioda de implementare: 01.03.2022 – 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Obiectivul specific 10.1: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Date de contact beneficiar:

Persoana de contact: Delorean Ion Iulius

Adresa email: delorean_gyula@yahoo.com

Telefon: 07211-330645

Anterior Incursiune interactivă în istorie, artă și etnografie, la Muzeul Țării Crișurilor

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor