Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Nr. Titlu proiect
1 Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile -biomasă, în localitatea Săcuieni, judeţul Bihor
2 Înfiinţare Centru de Pregătire pentru salvatori montani în jud.Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St.Gallen
3 Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice
4 Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor - faza I
5 RA Aeroportul Oradea - Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare
6 Modernizare DJ191 Marghita - Tăşnad
7 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor - grupul I
8 Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în Județul Bihor - grupul II
9 Managementul conservativ al Siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor
10
Lume fără frontiere – construirea unei rețele de fibră optică între Microregiunea Békés și județul Bihor (Boundless World)
Acronim: FONGA
11
Stabilirea unei strategii de lungă durată privind alimentarea cu apă potabilă și monitorizarea sistemului în regiunea Érmellék - Valea Ierului (Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék – Valea Ierului Regions)
Acronim: IERWATER
12 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa a III-a
13 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţa din Transilvania de Nord – etapa a II-a
14 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor (CNIPT Bihor) 
15 Călător prin Bihor
16 Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 763 Sudrigiu – Padiş (limita județului Cluj)
17
(Bihar Countie’s Health Care Contribution)
Acronim: BIHARMED  

18 Rețea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă (Cross Border Media Network for Efficient Communication Channels)
19 Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu Bihar)
20
Program de cercetare în Euroregiunea Hajdu Bihar pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere  
Acronim: BIWATERM
21 Cunoștințe nelimitate – cooperare pe piața muncii în domeniul turismului
Acronim: FORTUR
22 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa I
23
Platforma de C&D româno-maghiară pentru sustinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente
Acronim: IntelBuild

Nr. Titlu proiect
1 OPTIMIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL ȘI AL PLANIFICĂRII STRATEGICE ȘI BUGETARE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
2 „Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de intervenţii medicale în situaţii de urgenţă” - acronim IPHEALTH – Fa Phase, Cod eMS:  ROHU 449
3 ”REABILITARE SI MODERNIZARE DJ767 A _ UILEACU DE CRIS(DN1)_ BALAIA_ BURZUC_SARBI (DN19E), JUDETUL BIHOR” cod SMIS 125117
4 ”REABILITARE DJ792A BELIU_TINCA_LES, Km 24 987 – Km 67 696, L=42,712 Km, Judetul BIHOR” cod SMIS 125115”


5 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică lo-cală din județul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - acronim ISOBihor”
6        Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare acronim PRONATURE
7 Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108k, L totală =12,893km, Județul Bihor
8 Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A, DJ 104J L totală =43,375km, Județul Bihor
9 Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou - Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu
10 Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bihor - faza II