Contact

Ghiduri de arhitectură pentru construcții în mediul rural

Acasă > Infrastructură > Ghiduri de arhitectură pentru construcții în mediul rural

Direcția Arhitect – Șef din cadrul Consiliului Județean Bihor pune la dispoziția celor interesați două ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Acestea au fost întocmite de Ordinul Arhitecților din România și se referă la zonele de câmpie, dealurile și montane din Crișana.

Ghidurile de arhitectură se adresează locuitorilor satelor, administrației locale, investitorilor publici și privați, consultanților specializați în accesarea fondurilor europene și proiectanților. Acestea pot fi utlilizate în vederea realizării unor investiții publice sau private și pentru fundamentarea documentațiilor de urbanism.

Cele două documente cuprind un set de reguli ușor de aplicat, cu exemple clare de „AȘA DA” și „AȘA NU”, pentru a facilita alegerea modelelor adecvate. Regulile se referă la amplasarea construcțiilor noi, amenajarea clădirilor existente, elemente de construcție, amenajarea spațiului public și recomandări privind performanța energetică.

Aplicarea acestor ghiduri nu este obligatorie, acestea reprezentând un îndrumar. Pentru autorizarea construcțiilor se ține cont de Hotărârea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Articolul 32 din HG precizează: „Aspectul exterior al construcțiilor: (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă”.

Cele două ghiduri pot fi consultate pe pagina de internet a Consiliului Județean Bihor, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Anunțuri.

Anterior Atracții naturale din Căbești, devenite arii naturale protejate de interes județean

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor