Contact

A fost lansată licitația pentru „Laptele și cornul”

Acasă > Licitatii > A fost lansată licitația pentru „Laptele și cornul”

Astăzi, 5 octombrie, a fost lansată licitația pentru „Furnizarea şi distribuţia fructelor, laptelui şi produselor lactate şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru 2 ani școlari, 2021 – 2022 și 2022-2023”. Licitația a fost făcută public astăzi în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Valoarea estimată a achizției este cuprinsă între 22.497.637,06 și 25.872.282,62 lei, iar termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit la data de 8 noiembrie, ora 15:00.

În cadrul Programului pentru școli al României sunt oferite produse în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz. Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.

Consiliul Județean Bihor organizează procedurile pentru 91 de unități administrativ – teritoriale (UAT).

Anterior Vizită la amplasamentul viitorului Centru Cultural Multifuncțional

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor