Contact

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, adoptat

Acasă > Mediu > Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, adoptat

În ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor din data de 15 iulie a fost adoptat „Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor”.

Planurile de gestiune a deșeurilor au un rol important în dezvoltarea unei gestiuni durabile. Planificarea gestiunii deșeurilor este un proces continuu, care se reia și se revizuiește în funcție de condițiile noi apărute în timp, iar implementarea se urmărește și se evaluează periodic. Principalul scop al acestui plan este de a evidenția fluxurile de deșeuri și opțiunile de tratare a acestora.

PJGD este elaborat de către Consiliul Județean Bihor în colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului Bihor (APM), pentru gestionarea categoriilor de deșeuri care sunt în responsabilitatea completă sau parțială a acestora.

Astfel, deșeurile care fac obiectul PJGD sunt deșeurile municipale nepericuloase și periculoase (deșeurile menajere și similare din comerț, industrie și instituții), inclusiv uleiuri alimentare uzate și fluxurile speciale parte a deșeurilor municipale (deșeurile de ambalaje, deșeurile de echipamente electrice și electronice), precum și deșeurile din construcții și desființări și nămolurile de la epurarea apelor uzate.

Documentul poate fi consultat pe site-ul instituției, în categoria Informații publice/ Informații de mediu.

Anterior Au fost aprobați indicatorii pentru reabilitarea DJ 767E Oșorhei – Copăcel

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor