Contact

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” | Au fost transferate primele fonduri pentru PATJ Bihor

Acasă > Fonduri europene > „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” | Au fost transferate primele fonduri pentru PATJ Bihor

Consiliul Județean Bihor a beneficiat de primul transfer de fonduri europene din Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean.

Având în vedere Contractul de Finanțare nr.69931/14.06.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR – Componenta 10 – Fondul Local – Investiția 4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și planificare urbană, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației MDLPA a verificat Cererea de transfer nr.1/15.07.2022 și a aprobat transferul în conturile Consiliului Județean Bihor a sumei de 756.840 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de către MDLPA, din care 636.000 lei reprezintă contribuția din fonduri PNRR, iar 120.840 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Suma de 756.840 lei rambursată de către MDLPA reprezintă contravaloarea facturilor emise de către S.C. URBAN-TEAM S.R.L. București, conform contractului de servicii nr.67/06.04.2020 – „Servicii de actualizare plan de amenajare a teritoriului județean Bihor – PATJ BIhor”.

Stadiul de realizare a proiectului la momentul cererii de transfer, conform graficului de prestări servicii, este următorul:

  • Etapa I – Realizat – Elaborare studii de fundamentare Elaborare studii de fundamentare cu caracter analitic și studii de fundamentare cu caracter prospectiv;
  • Etapa II – Realizat – Analiza situației existente, identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea cu evidențierea problemelor, a disfuncționalităților, a tendințelor și identificarea zonelor cu potențial natural sau cultural / Diagnostic prospectiv și general;
  • Etapa III – Realizat – Elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a județului Bihor / Elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea prevederilor PATJ Bihor – politici publice teritoriale, programe și proiecte;
  • Etapa IV – În curs de realizare – Obținere de avize și acorduri PATJ Bihor;
  • Etapa V – Nedemarat – Redactarea finală a PATJ Bihor, cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri.

Vă reamintim că în luna iunie s-a semnat, la Ministerul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, contractul de finanțare pentru realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean. Aceasta este prima finanțare prin PNRR obținută de Consiliul Județean Bihor.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean este un document esențial la care se raportează orice Plan Urbanistic General (P.U.G.) al oricărei localități din Bihor.

Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare iar prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.

S.C. Urban team S.R.L. este firma care, în conformitate cu contractul nr. 67 din 06.04.2020, prestează serviciul de actualizare a P.A.T.J.-ului . Valoarea contractului este de 946 050 lei cu TVA.

Proiectul pentru decontarea sumei a fost depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local, I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românie

                    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Anterior Complexul de bazine de înot din Salonta, recepționat

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor