Contact

Strategia de dezvoltare a județului Bihor, în transparență decizională

Acasă > Infrastructură > Strategia de dezvoltare a județului Bihor, în transparență decizională

Astăzi, 17 noiembrie, a fost postat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor 2021 – 2027.

În cursul anului 2021, au fost parcurse toate etapele necesare elaborării documentului strategic, respectiv identificarea și cooptarea actorilor locali din județ în vederea consultării lor, realizarea analizei preliminare, analiza SWOT a județului, dezbaterea pe grupuri tematice a rezultatelor analizelor, realizarea profilului strategic, definirea planului de acțiune ș.a.

Documentul de 644 de pagini conține următoarele capitole: (1) plasarea județului Bihor în contextul european, național, regional și județean, (2) analiza principalilor indicatori: demografie, sănătate, social, cultură, planificare spațială, dezvoltare urbană și comunitară, e-guvernare, economie, turism, (3) o analiză SWOT, (4) profilul strategic al județului, (5) perspective strategice pentru județul Bihor, (6) managementul și implementarea propriu-zisă a strategiei și (7) planul de acțiune.

Planul de acțiune conține o listă cu 27 de proiecte strategice și obiectivele-cheie vizate prin implementarea acestora în următorii ani.

Documentul poate fi consultat la avizier, la Serviciul Proiecte cu Finanțări Nerambursabile, precum și pe website-ul propriu, www.cjbihor.ro, la secțiunea Informații publice/ Transparență/ Transparență decizională.  

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe website-ul Consiliului Judeţean Bihor.

Anterior Centura Sântandrei | A fost aprobat Proiectul Tehnic

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor