Contact

Structură de primire turistică – Hotel

Acasă > Informații publice > Structură de primire turistică – Hotel

          

Vă informăm că la data de 20.10.2022 a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect constituirea dreptului de superficie asupra imobilului teren, situat în Mun. Oradea, str. Armatei Române, nr. 1A, Județ Bihor, în scopul realizării obiectivului de investiții ”STRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ – HOTEL

Informații privind procedura disponibile la adresa: https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/structura-de-primire-turistica-hotel/

Denumirea procedurii: LICITAȚIE DESCHISĂ pentru constituirea unui drept de superficie asupra imobilului teren intravilan, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, Județ Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiții STRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ – HOTEL

Procedura de atribuire:  Licitație deschisă

Termenul pentru depunerea ofertelor: 21.11.2022, ora 15:00

Tipul contractului: act de constituire a unui drept de superficie

Valoarea minimă a redevenței : 7,4 Euro/mp/an, respectiv 185 Euro/mp/25 ani

Valoarea minimă a investiției: 1500 Euro/mp

Descrierea achiziției:  Obiectivul principal al contractului este constituirea dreptului de superficie asupra imobilului – teren intravilan situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 1/A, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 213121 – Oradea, nr. cadastral 213121, în suprafață de 3981 mp, în scopul realizării obiectivului de investiții STRUCTURĂ DE PRIMIRE TURISTICĂ – HOTEL, procedură destinată operatorilor economici care sunt interesați în realizarea obiectivului de investiții anterior indicat.  

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor